Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Mieczysław Leszek
Nazwisko: Gliński
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 16-01-1961
Imię ojca: Edward
Imię matki: Stanisława
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 61/11, zarządzenie z dn. 6.05.2011 r. dot. Mieczysława Leszka Glinskiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] 26.11.1982 zarejstrowany pod nr. TO 8579 do SOR krypt. "Alert" (nr rej. TO 8445). Sprawa dotyczyła działalności "nieformalnej grupy antysocjalistycznej na UMK w Toruniu. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1432/II. Mat. o sygn.1432/II zniszczono 30.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczyła "podejrzenia o prowadzenie negatywnej politycznie dzałalności". Materiały zarchiwizowano pod sygn. 629/II. Mat.o sygn. 629/II zniszczono 10.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
.