Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Aleksander Paweł
Nazwisko: Gappa
Miejsce urodzenia: Łoża
Data urodzenia: 07-08-1951
Imię ojca: Paweł
Imię matki: Gertruda
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Człuchów (powiat człuchowski) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta osobowe Członka ORMO. Akta osobowe o sygn. IPN Gd 463/4875 (4878/ORMO); karta E-14 z kartoteki funkcjonariuszy WUSW w Gdańsku.
W 1986 zabezpieczony do prac obronnych przez WUSW w Słupsku (MOB nr C-021/86) jako osoba zatrudniona przez Słupską Spółdzielnię "Samopomoc Chłopska" w Słupsku na stanowisku prezesa Zarządu G.S. "SCh" Czarne. Upoważnienie odwołano "w związku z likwidacją jednostek centralnych i wojewódzkich związków spółdzielczych". Na karcie ewidencyjnej znajduje się zapis, że w 1987 Wydz. III WUSW Słupsk sprawdzał A. Gappę "przed rozmową". Dwie karty Mkr-2 z kartoteki MOB WUSW Słupsk; karta E-16 i karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Gdańsk; akta o sygn. IPN Gd 06/61 t. 14; sygn. IPN Gd 06/78 t. 29.
28.07.1986 zarejestrowany pod nr. 77760 przez Wydział WSW 20 Dywizji Pancernej w Szczecinku w Centralnym Rejestrze Współpracowników WSW w charakterze dysponenta lokalu kontaktowego (LK) o krypt. "Biuro". Centralny rejestr współpracowników WSW, poz. 77760.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Sąd Okręgowy w Gdańsku IV Wydział Karny w dniu 16 kwietnia 2021 r. (sygn. akt IV K 191/19) orzekł na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, że Aleksander Gappa złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, w którym w dniu 24.09.2007 r. stwierdził, że nie współpracował z organami bezpieczeństwa państwa PRL w rozumieniu art. 3a i art. 2 cyt. ustawy oraz, że nie pracował i nie pełnił służby w tych organach. Orzeczenie jest prawomocne.

.