Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Boguski
Miejsce urodzenia: BIAŁYSTOK
Data urodzenia: 31-05-1958
Imię ojca: Edward
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Zarejestrowany 15.07.1981 pod nr BK 27249 do SOS "Organizacja" (nr 26260). Redaktor Biuletynu MKZ NSZZ "Solidarność", autor szeregu artykułów o treści "wrogiej politycznie", wspierający działaczy "Solidadarności" na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Mat. o sygn. 2451/II zniszczono. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Według zapisów ewidencyjnych "przechodził" w sprawie o krypt. "Miasto" nr BK 26415, dotyczącej działalności w Międzyzakładowym Komitecie NSZZ "Solidarność" Region Białystok. Teczka SO "Miasto" zachowała się w stanie szczątkowym, w znajdujących się w niej dokumentach nie występuje nazwisko D. Boguskiego. IPN Bi 011/66 (351/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 21.01.1982 pod nr BK 27830 do SOR "Odrodzenie" (nr 27678). Materiały dotyczą działalności D. Boguskiego w strukturach regionalnych NSZZ "Solidarność" w Białymstoku i kolportażu materiałów związkowych. Poszukiwany w ramach akcji "Jodła". 12.08.1982 zatrzymany i osadzony w areszcie. 09.12.1983 w trakcie przeszukania znaleziono w jego mieszkaniu materiały do sporządzania matryc. IPN Bi 012/493 (2846/II).
Akta Nadzoru Akta dot. nadzoru nad prowadzonym w trybie doraźnym śledztwem. D. Boguski po dniu 13.12.1981 nie zaprzestał działalności w NSZZ Solidarność. W dniu 29.07.1982 postępowanie zawieszono i podjęto decyzję o poszukiwaniu w/w listem gończym. Został on zatrzymany przez funkcjonariuszy KW MO w Białymstoku 12.08.1982. W dn.10.11.1982 sprawa została skierowana do Sądu Warszawskiego Okręgu Wojskowego. IPN Bi 173/207 (PG. Śl. II-150/82), IPN Bi 173/208 (PG. Śl. II-150/82)
Akta kontrolne śledztwa D. Boguski po 13.12.1981 kontynuował działalność w NSZZ "Solidarność", przechowywał materiały związkowe oraz redagował i rozpowszechniał "nielegalne publikacje i wydawnictwa". IPN Bi 07/111 (352/III)
Akta paszportowe Na wniosek Wydziału Śledczego KW MO w Białymstoku w dniu 11.08.1982 wydano zakaz wyjazdu do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) na okres lat pięciu. IPN Bi 93/3442/6 (EABK 33744)
Akta tymczasowo aresztowanego Aresztowany tymczasowo na wniosek Wojskowej Prokuratury Garnizonowej pod zarzutem działalności na rzecz "zdelegalizowanego NSZZ »Solidarność«", gromadzenie i przechowywanie materiałów związkowych oraz udział w redagowaniu i kolportażu Biuletynu NSZZ "Solidarność" Region Białystok. 10.11.1982 sprawę przekazano do dyspozycji Sądu WOW w Warszawie, który 01.07.1983 zarządził uchylenie aresztowania. IPN Bi 156/466 (738/83)
Akta sądowe Oskarżony o to, że od 13.12.1981 do chwili zatrzymania w Białymstoku będąc członkiem zawieszonego NSZZ "Solidarność" nie odstąpił od kontynuowania działalności związkowej, biorąc udział w rozpowszechnianiu nielegalnych wydawnictw zawierających "fałszywe wiadomości na temat sytuacji społeczno-politycznej w kraju mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Dn. 04.08.1983 sąd umorzył postępowanie karne wobec ww. na mocy ustawy o amnestii z 21.07.1983. IPN BU 1378/19-24 (Sow 741/82)
Akta kontrolne śledztwa Po opuszczeniu aresztu na mocy amnestii z 21.07.1983 D. Boguski powrócił do działalności konspiracyjnej i doprowadził do wznowienia edycji Biuletynu Informacyjnego. Przebywał w areszcie WUSW od 17.02.1984. Postanowieniem prokuratury z dn. 30.05.1984 uchylono areszt tymczasowy, celem umożliwienia w/w ukończenia studiów. W dn. 07.06.1984 został sporządzony akt oskarżenia. IPN Bi 07/157(402/IIIa), IPN Bi 07/158 (402/IIIb)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna z powodu działalności wymienionego w NZS, Studenckim Komitetcie Obrony Więzionych za Przekonania, NSZZ "Solidarność". IPN Bi 012/615 (3168/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestowany 22.10.1987 pod nr 40343 do SOR "Publicyści" (nr 40027). Brak informacji o charakterze sprawy. Materiały o sygn. 2846/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.