Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Godula
Miejsce urodzenia: Sanok
Data urodzenia: 16-08-1933
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

W PZPR od 20.01.1960 r. Członek ZMP 1949-1956. Członek Zarządu Szkolnego ZMP - brak bliższych danych. Instruktor Zarządu Dzielnicowego ZMP - brak bliższych danych. Od 1974 do 1975 r. naczelnik powiatu kutnowskiego. W okresie 1975-1980 przewodniczący Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Płocku. Zatwierdzony przez egzekutywę KW PZPR w Płocku 30.01.1981 r. na naczelnika gminy Krośniewice. Radny Wojewódzkiej Radzie Narodowej w Płocku. Przebieg kariery partyjnej:
Ad. 1. Zachowały się materiały z posiedzeń plenarnych od 01.1970 w których nazwisko R. Goduli pojawia się często - bez sprecyzowania zajmowanej funkcji. Pierwsze odnotowane wybory Plenum KZ PZPR mają miejsce 11.12.1970. Prawdopodobnie R. Godula był przed tą datą członkiem władz KZ PZPR - brak bliższych danych. Źródło: AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 4.
Ad. 1-4. W związku z zatwierdzeniem na sekretarza ekonomicznego KP PZPR w Kutnie na zakładowej konferencji w dn. 09.12.1972 nie został wybrany w skład Plenum i Egzekutywy KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie. Wybrany delegatem na konf. powiatową w Kutnie na wspomnianej konferencji zakładowej. Źródło: Tamże, 1(protokół z zakładowej konf.  spraw.-wyb. KZ PZPR "Emit" w Żychlinie z dn. 09.12.1972); AP Łódź, KP PZPR w Kutnie, 122, k. 331-332, 335-336.
Ad. 4-6. Plenum KW PZPR w Łodzi zatwierdziło R. Godulę na sekretarza ds. ekonomicznych z dn. 15.11.1972. Źródło: AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, protokół z pos. Egzekutywy KW w dn. 06.11.1972, k. 2, 14, 56-57, 70. Plenum KP PZPR w Kutnie powołało go na to stanowisko oraz członka KP i Egzekutywy KP w dn. 07.12.1972. Źródło: Tamże, KP PZPR w Kutnie, 25(protokół Nr 6 z Plenum KP w dn. 07.12.1972), k. 361, 385-386. W dn. 24.01.1974 odwołano go ze stanowiska sekretarza ds. ekonomicznych pozostawiając w składzie Plenum i Egzekutywy. Źródło: Tamże, 26, k. 212.
Bibliografia: AAN, Wydział Organizacyjny KC PZPR, sygn. 934/43 (bez paginacji); AP Płock, KW PZPR w Płocku, 96(protokóły pos. Egzekutywy za okres 01-04.1981; Tamże, 1(stenogram z Woj. Konferencji Spraw.-Wybor. PZPR w dn. 06.11.1975); Tamże, 13(pos. plenarne za 06.1975); Tamże, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1(protokóły z konferencji 1970-1974); Tamże, 4-5(pos. plenarne 1970-1974); AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, protokół z pos. Egzekutywy KW w dn. 06.11.1972, k. 2, 14, 56-57, 70; Tamże, KP PZPR w Kutnie, 25-26(protokóły z Plenum KP za okres 1972-1974); Tamże, 79-82(protokóły pos. Egzekutywy KP); Tamże, 122-123(KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 1970 12-1972 AP Łódź, KP PZPR w Kutnie, 122(protokół z konferencji sprawozdawczo-wyborczej KZ PZPR w Żychlinie w dn. 11.12.1970), k. 152, 195-196(wyciąg i protokół komisji skrutacyjnej); AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1.
I Sekretarz KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Żychlin PZPR 11-12-1970 9-12-1972 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, k. 55, 70; Tamże, KP PZPR w Kutnie, 25(protokół Nr 6 z Plenum KP w dn. 07.12.1972), k. 361, 385-386; Tamże, 122-123; AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1(protokół z posiedzenia Plenum KZ w dn. 11.12.1970; protokół z zakładowej ks-w w dn. 09.12.1972).
Członek Egzekutywa KZ przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" Płock PZPR 11-12-1970 12-1972 AP Płock, KZ PZPR przy Zakładach Wytwórczych Maszyn Elektrycznych i Transformatorów "Emit" w Żychlinie, 1(protokół z posiedzenia Plenum KZ w dn. 11.12.1970; protokół z zakładowej ks-w w dn. 09.12.1972)
Sekretarz Ds. Ekonomicznych Komitet Powiatowy Kutno PZPR 15-11-1972 24-01-1974 AP Łódź, KW PZPR w Łodzi, 234, protokół z posiedzenia Egzekutywy KW w dn. 06.11.1972, k. 2, 14, 56-57, 70; Tamże, KP PZPR w Kutnie, 25(protokół Nr 6 z Plenum KP w dn. 07.12.1972), k. 361, 385-386; Tamże, 26(protokół Nr 1 z Plenum KP w dn. 24.01.1974), k. 186, 190, 212.
Członek Komitet Powiatowy Kutno PZPR 07-12-1972 AP Łódź, KP PZPR w Kutnie, 25(protokół Nr 6 z Plenum KP w dn. 07.12.1972), k. 361, 385-386; Tamże, 26(protokół Nr 1 z Plenum KP w dn. 24.01.1974), k. 186, 190, 212.
Członek Egzekutywa Komitet Powiatowy Kutno PZPR 07-12-1972 AP Łódź, KP PZPR w Kutnie, 25(protokół Nr 6 z Plenum KP w dn. 07.12.1972), k. 361, 385-386; Tamże, 26(protokół Nr 1 z Plenum KP w dn. 24.01.1974), k. 186, 190, 212; Tamże, 82, k. 1.
Członek Komitet Wojewódzki Płock PZPR 06-1975 AP Płock, KW PZPR w Płocku, 1(stenogram z obrad Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w dn. 06.11.1975), k. 162-163; Tamże, 13(posiedzenia plenarne za 06.1975).
Członek Egzekutywa Komitet Wojewódzki Płock PZPR 05-06-1975 23-06-1981 AP Płock, KW PZPR w Płocku, 1(stenogram z obrad Wojewódzkiej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR w dn. 06.11.1975), k. 129; Tamże, 13(posiedzenia plenarne za 06.1975), k. 3-4; data końcowa oznacza koniec kadencji.
.