Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-06-2020 09:08

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grażyna
Nazwisko: Rynkiewicz
Nazwisko rodowe: Janów
Miejsce urodzenia: Białystok
Data urodzenia: 18-03-1951
Imię ojca: Czesław
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie o kryptonimie "Instrukcja" nr BK 27666, dotyczącej rozwieszenia ulotki nawołującej do przerwy w pracy w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" w Białymstoku. Materiały włączono do SOR "Pajęczyna". IPN Bi 012/419 (2634/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie o kryptonimie "Winieta" nr BK 28031, dotyczącej kolportażu "Biuletynu Informacyjnego" Solidarności na terenie Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Fasty". Materiały włączono do SOR "Pajęczyna". IPN Bi 012/420 (2635/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Występuje w sprawie o kryptonimie "Taternik" nr BK 28521, dotyczącej wywieszenia na kominie elektrociepłowni Białostockich Zakładów Przemysłu Bawełnianego "Fasty" flag o barwach: narodowej, kościelnej i "Solidarności". Materiały włączono do SOR "Pajęczyna". IPN Bi 012/432 (2658/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywana z powodu działalności w strukturach NSZZ "Solidarność" w Białostockich Zakładach Przemysłu Bawełnianego "Fasty" - była łącznikiem pomiędzy strukturami zakładowymi a miastem, zajmowała się kolportażem nielegalnych wydawnictw. IPN Bi 012/566 (3062/II)
Akta kontrolne śledztwa Podejrzana o kontynuowanie działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" - udział w zebraniach związku, kolportaż publikacji i wydawnictw "mogących wywołać niepokój publiczny lub rozruchy". Aresztowana 04.10.1982. Śledztwo zakończone sporządzeniem aktu oskarżenia. IPN Bi 07/111 (352/III)
Akta nadzoru nad śledztwem Śledztwo dotyczące działalności w zawieszonym NSZZ "Solidarność" nadzorowane było przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową w Białymstoku. IPN Bi 173/207, IPN Bi 173/208 (Pg Śl II-150/82)
Akta sądowe Oskarżona o kontynuowanie działalności w zdelegalizowanym NSZZ "Solidarność". Śledztwo prowadzone w trybie doraźnym. 04.08.1983 Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego na mocy amnestii umorzył postępowanie. IPN BU 1378/21-24 (Sow 741/82)
Akta penitencjarne W Areszcie Śledczym w Białymstoku od 04.10.1982. Dn. 05.01.1983 uchylono tymczasowe aresztowanie z powodu konieczności opieki nad dziećmi oraz oddano ww. pod dozór KW MO Białystok. IPN Bi 156/451
Akta paszportowe Zastrzeżenie wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkich Krajów Świata) do odwołania z powodu działalności w NSZZ "Solidarność". IPN Bi 93/B452/25 (EABK 32889)