Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Leon
Nazwisko: Kasman
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 28-10-1905
Imię ojca: Abram
Dodatkowe informacje:

Od 1920 r. członek KZMP; w 1922 r. członek WKP(b).
Od 1927 r. do 1934 r. funkcjonariusz KPP (Łódź).
Od 1934 r. do 1936 r. wykładowca i z-ca kierownika sekcji polskiej w Międzynarodowej Szkole Leninowskiej w ZSRR.
W 1936 r. instruktor w KC KPP.
Od 1936 r. do 1939 r. za działalność w KPP - wyrok 5 lat więzienia w Nowym Sączu, Kielcach i Tarnowie.
Od 1941 r. do 1943 r. funkcjonariusz partyjny w Moskwie.
Od 1944 r. do 1945 r. redaktor "Trybuny Wolności".
Od 1946 r. do 1948 r. dyrektor oficyny wydawniczej "Książka i Wiedza".
Od 1948 r. do 1953 r. redaktor naczelny "Trybuny Ludu".
Od 02.1954 r. do 02.1956 r. podsekretarz stanu w Ministerstwie Przemysłu Lekkiego.
W 1956 r. I zastępca przewodniczącego w PKPG.
Od 1957 r. do 1967 r. redaktor naczelny "Trybuny Ludu".
Od 14.05.1968 r. wiceprezes Narodowego Banku Polskiego.
Źródła: AAN CK/6009.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Kierownik Wydział Propagandy KC Lublin PPR 10-1944 02-1945 AAN CK/6009; PPR, PPS, PZPR, Struktura aparatu centralnego 1944-1980, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 10.
Członek KC Warszawa PPR 1945 1948 AAN CK/6009.
Kierownik Wydział Organizacyjny KC Warszawa PPR 03-1945 02-1946 AAN CK/6009; PPR, PPS, PZPR, Struktura aparatu centralnego 1944-1980, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 7.
Członek KC Warszawa PZPR 21-12-1948 11-1968 AAN CK/6009; PZPR, Zjazdy, plenarne posiedzenia KC, oprac. W. Ciempiel, s. 78, 95, 108.