Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Konstanty
Nazwisko: Dąbrowski
Miejsce urodzenia: Czarny Ostrów
Data urodzenia: 16-03-1906
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

W PPS od października 1944 r., następnie w PZPR. Ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie, ekonomista. W okresie od 4.12.1945 r. do 23.04.1948 r. członek Rady Naczelnej, następnie od 23.04. do 15.12. 1948 r. członek Centralnego Komitetu Wykonawczego PPS.
Od 12.1944 r. do 11.1956 r. poseł do KRN, Sejmu Ustawodawczego i Sejmu PRL I kadencji; od 04.1961 r. do 02.1972 r. poseł na Sejm III-V kadencji.
Źródła: AAN 237/XXIII-782; PPR-PPS zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, Warszawa 1985, oprac. J. Jakubowski, J. Szczeblewski, s. 95, 105, 123; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Władze państwowe i polityczne polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 344.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Zastępca Kierownika Resort Gospodarki Narodowej i Finansów PKWN Lublin 10-11-1944 12-1944 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 344.
Zastępca Kierownika Resort Skarbu PKWN Lublin 12-1944 12-1944 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, Warszawa 1991, s. 344.
Minister Ministerstwo Skarbu Warszawa 31-12-1944 30-03-1950 Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 198.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-12-1948 16-11-1968 AAN 237/XXIII-782.
Minister Ministerstwo Finansów Warszawa 30-03-1950 20-11-1952 Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, s. 186.
Minister Ministerstwo Handlu Zagranicznego Warszawa 21-11-1952 9-12-1956 AAN 237/XXIII-782; Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 189.
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Kontroli Państwowej Warszawa 06-1957 12-1957 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 344.
Kierownik Ministerstwo Kontroli Państwowej Warszawa 07-1957 27-12-1957 AAN 237/XXIII-782; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 192, 344.
Prezes Najwyższa Izba Kontroli Warszawa 30-12-1957 28-06-1969 AAN 237/XXIII-782; Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 181.
Wiceprzewodniczący Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 11-12-1971 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991, Warszawa 1991, s. 344.
Członek Rada Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Warszawa 27-06-1969 28-03-1972 Naczelne władze państwowe Polski Ludowej 1944-1979, T. Mołdawa, s. 180; tenże, Ludzie władzy 1944-1991, s. 83, 172.
.