Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Władysław
Nazwisko: Pałubicki
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 02-01-1948
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara
Znany/a też jako:
Paweł

Piotr

Dodatkowe informacje:

Pseudonimy: Paweł, Piotr, uzupełnione zostały na podstawie publikacji: "Opozycja w PRL. Słownik biograficzny 1956-89" T. 1, pod redakcją Jana Skórzyńskiego , Warszawa 2000.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] W/w występuje w sprawie obiektowej dot. działalności NSZZ „Solidarność”. IPN Gd 003/166 t. 18,20,22,24,25 (185/IV).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dot. pełnienia funkcji Przewodniczącego Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. „Podejrzany o propagowanie wrogich poglądów i działalność skierowaną przeciwko linii politycznej partii”. Sprawę zakończono skierowaniem do Sądu. SOS przekształcono w SOR 18.08.1982. Mat. o sygn. 11207/II oraz mkf. 571/2 wybrak. protok. nr 69. Wpis na podst. zapis. kartot.-ewiden.
Akta internowanego Dot. internowania przez Wydz. III KWMO w Poznaniu. Internowany został określony jako „Sympatyk KSS KOR, Członek Komisji Koordynacyjnej MKZ NSZZ w Poznaniu”. IPN Po 88/195.
Akta administracyjne „Teczka informacji sytuacyjnych Wydziału III” - dot. informacji o dotychczasowej działalności rozpracowywanego jako członka NSZZ „Solidarność”. IPN Po 06/215/14/1 (292/10).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w przechodzi w sprawie dot. podjęcia próby organizacji "Podziemnego Zarządu Regionu »Solidarność«". IPN Po 08/1369 t. 1 (11169/II).
Akta kontrolne śledztwa Dot. śledztwa prowadzonego przeciwko rozpracowywanemu: Kierował nielegalnym związkiem o nazwie ”Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność Wielkopolska«” oraz „brał udział w nielegalnym związku” Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność”. Ponadto „kierował kolportowaniem nielegalnych wydawnictw nawołujących do nieposłuszeństwa obowiązującym przepisom karnym”. Prokuratura Wojsk Lotniczych w Poznaniu zarejestrowała sprawę pod nr. PL SL II-137/82. IPN Po 04/3703 (15015/III).
Akta sądowe Dot. zarzutów o to, "że od stycznia 1982 r. w Poznaniu, kierował nielegalnym związkiem mającym na celu przestępstwo o nazwie Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność Wielkopolska«, a ponadto uczestniczył w nielegalnym związku o nazwie Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność«". IPN Po 641/1,8,12,18,19.
Akta tymczasowo aresztowanego-skazanego Aresztowany 28.12.1982 z powodu "kierowania nielegalnym związkiem -Tymczasowy Zarząd Regionu NSZZ »Solidarność Wielkopolska«, mającym na celu przestępstwo" oraz uczestnictwa w "nielegalnym związku o nazwie: Tymczasowa Komisja Koordynacyjna NSZZ »Solidarność«". Skazany przez Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu wyrokiem z dn. 10.10.1983 na karę 2 lat pozbawienia wolności. Od 30.12.1982 przebywał w Areszcie Śledczym w Poznaniu, od 30.10.1983 w Zakładzie Karnym w Strzelinie, od 18.01.1984 w Zakładzie Karnym we Wrocławiu. Zwolniony warunkowo 05.06.1984 decyzją Sądu Śląskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu. IPN Wr 31/1939 (2381).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Dot. reaktywowania działalności Komitetu Samoobrony Społecznej KOR przez jego byłych członków. IPN Po 08/1737 (11867/II), IPN Po 00206/16 mkf (11867/2).
Akta prokuratorskie Dot. „faktu znieważenia naczelnych organów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej przez oskarżonego Janusza Pałubickiego podczas rozprawy w dniu 19 września 1984 r.” Sąd Wojsk Lotniczych w Poznaniu prowadził sprawę pod nr. S-lot-W-57/83. Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania przygotowawczego w tej sprawie. IPN Po 5/9 (Ds 7/84)
Akta kontrolne śledztwa Dot. prowadzonej działalności w zdelegalizowanej „Solidarności” na terenie Akademii Rolniczej w Poznaniu. Oskarżeni zostali objęci amnestią. Prokuratura zarejestrowała sprawę pod nr. Ds 41/84. IPN Po 04/3520 (15038/III)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania[SOR] Dot. "nielegalnej działalności w podziemnych strukturach »Solidarności«". Członek Prezydium MKZ, Sekretarz Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Wielkopolska”; członek Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność”. IPN Po 08/2226 (12877/II), IPN Po 00206/70 mkf (12877/2).
Akta prokuratorskie Dot. "Podejmowania działań zmierzających do wywołania niepokoju publicznego". Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku zarejestrował sprawę pod nr. 2/85. IPN Gd 77/11 (Ds. 10/85).
Akta prokuratorskie Dot. przygotowań do ogólnokrajowego strajku protestacyjnego w dniu 28.02.1985 r. Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku zarejestrował sprawę pod nr. 7/85. IPN Gd 77/12 (Ds. 14/85)
Materiały ewidencyjne Zastrzeżenie wyjazdu za granicę na okres 2 lat. Akt paszportowych o sygn. EAPO 138111 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w występuje w sprawie dot. utworzenia na terenie Konina Tymczasowej Rady Regionu NSZZ „Solidarność” oraz kolportażu „nielegalnych” ulotek i wydawnictw. IPN Po 035/1284 t.28 (1435/II)
Akta administracyjne „Akta sprawy o wykroczenie” dot. spraw skierowanych do Kolegium d/s Wykroczeń, takich jak: członkostwo w Wielkopolskiej Radzie NSZZ „Solidarność” oraz w Krajowej Komisji Wykonawczej NSZZ „Solidarność”; udział w „nielegalnych” manifestacjach i zebraniach. IPN Po 06/286 t. 2, 5, 28, 29, 54, 56, 59, 65, 72, 79, 80.
Akta administracyjne W/w występuje w sprawie dot. działań podejmowanych przez WUSW w Zielonej Górze w związku z „zabezpieczeniem operacyjnym” wizyty papieża w Polsce w 1987 r. Operacji nadano kryptonim „Zorza II”. IPN Po 060/157
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w występuje w sprawie dot. rozpracowania operacyjnego funkcjonariusza SB, archiwisty Wydz. „C” WUSW w Poznaniu, podejrzanego o utrzymywanie „bliżej nieokreślonych stosunków” z osobami prowadzącymi działalność opozycyjną. IPN Po 078/1 t. 68
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] W/w występuje w sprawie założonej w związku z kolportażem ulotek dot. reaktywacji NZS-u, "jako szef poznańskiej »Solidarności«" popierający legalizację NZS-u. IPN Po 08/2292 (12976/II).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W/w występuje w sprawie dot. zagrożenia sytuacją strajkową w Zakładzie HCP. IPN Po 08/2106 (12712/II).
.