Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leonard
Nazwisko: Łącki
Miejsce urodzenia: Siemiechów
Data urodzenia: 30-11-1938
Imię ojca: Adam
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Zawiera materiały śledztwa w sprawie nielegalnej działalości grupy członków NSZZ "Solidarność" w Tarnowie (kolportaż ulotek, zebrania itp.). IPN Kr 6/6-13, 31 (Ds. 1 1580/83)
Akta sądowe Dot. postępowania w sprawie złożenia 11.11.1984 r. wieńca przez grupę członków "Solidarności" na Grobie Nieznanego Żołnierza w Tarnowie. IPN Kr 13/657 (3766/86), IPN Kr 13/644 [103/85]
Akta sądowe Dot. postępowania w sprawie rozpowszechniania nielegalnych wydawnictw. IPN Kr 13/663
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. postępowania w sprawie członków Tarnowskiej Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność" - "publiczne znieważenie organów państwowych i nawoływania do niepokojów społecznych". IPN Kr 071/139 (140/III gr.)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Rozpracowanie w ramach KE przez Wydz. V WUSW Tarnów w latach 1984-85. Materiały złożono do nr 1288/II i zniszczono w 1989 r. Akta 1288/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjno kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie działalności Leonarda Łąckiego w podziemnych strukturach "Solidarności" w Tarnowie. Sprawę skierowano do Prokuratury, a następnie umorzono na mocy amnestii. Akta 1166/II gr. zniszczono w 1990 r. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Leonarda Łąckiego w ramach SOR, kolportaż nielegalnych czasopism. Akta o sygn. 1332/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjno kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowanie Leonarda Łąckiego (nr rej. TA 9426) w ramach SOR "Veto" (nr TA 8923). Akta zniszczono 26.01.1990 r. w jednostce operacyjnej. Akta nr rej. TA 8923 zniszczono w jedn. oper. Informacja na podstawie mat. ewidencyjno kartotecznych
Akta paszportowe Akta paszportowe dotyczące Leonarda Łąckiego IPN Kr 40/36242 [EATA 36242]
.