Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Michał Jacek
Nazwisko: Skałecki
Miejsce urodzenia: Więcbork
Data urodzenia: 25-09-1949
Imię ojca: Wit
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
I Sekretarz Komitet Zakładowy przy Państwowym Gospodarstwie Rolnym Tuchola Tuchola PZPR 16-10-1979 24-01-1982 AIPNBy, 163/199, Dokumenty osób upoważnionych do tajemnicy państwowej, 1985-1986.
I Sekretarz Komitet Miejsko-Gminny Tuchola PZPR 25-01-1982 19-02-1984 AIPNBy, 163/199, Dokumenty osób upoważnionych do tajemnicy państwowej, 1985-1986.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
22.12.1972 zarejestrowany pod nr 9490 w Wydz. "C" KWMO w Bydgoszczy przez SB KPMO w Tucholi jako Kontakt Operacyjny [KO] ps. "SK". 06.06.1975 "zaniechano dalszej współpracy z powodu braku możliwości operacyjnego wykorzystania". 12.06.1975 materiały złożono w archiwum KWMO w Bydgoszczy pod sygn. 32956/I, a następnie zniszczono 22.09.1987 za protokołem brakowania nr 72/87. Karta E-15 z kartoteki Wydz. "C" WUSW Bydgoszcz; karta EO-134 z kartoteki zagadnieniowej KWMO/WUSW Bydgoszcz; dziennik rejestracyjny KWMO Bydgoszcz, zapis pod poz. 9490; dziennik archiwalny WUSW Bydgoszcz, poz. 32956/I; protokół brakowania nr 72/87, poz. 142, sygn. IPN By 077/963, t. 29.
Upoważniony w 1986 r. przez WUSW w Bydgoszczy do dostępu do tajemnicy państwowej (MB-0127/86). Karta Mkr-2 z kartoteki MOB WUSW Bydgoszcz; akta MOB o sygn. IPN By 163/199; karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 303/09/Gd zarządzenie z dnia 09 lipca 2010r. dotyczące Michała Skałeckiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą, zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.