Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Andrzej
Nazwisko: Wieczyński
Miejsce urodzenia: Lubicz
Data urodzenia: 20-07-1962
Imię ojca: Jan
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Wójt Urząd Gminy Obrowo (powiat toruński) 21-10-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
03.02.1986 zarejestrowany pod nr. 55132 przez WUSW Kraków w ramach teczki ewidencji operacyjnej na księdza (TEOK). 10.12.1986 sprawę zakończono z powodu wystąpienia ww. w maju 1986 z WSD. Materiały złożono do archiwum Wydz. „C” WUSW Toruń 17.12.1986 pod nr. 1828/II, mikrofilm nr 1828/2 wykonano 19.05.1987. Akta zniszczono 18.09.1989, pozostał mikrofilm. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej WUSW Toruń; karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek; dziennik archiwalny akt o sygn. II WUSW Toruń, zapis pod poz. 1828; księga ewidencji mikrofilmów o sygn. 2 WUSW Toruń, zapis pod poz. 1828; mkf o sygn. IPN By 0104/117 (1828/2); karta Mkr-2 z kartoteki Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW; dziennik rejestracyjny Biura "C" MSW dot. TEOK, poz. 55132.
10.09.1986 zarejestrowany w Wydz. "C" WUSW Toruń pod nr TO 14663 przez pion IV SB RUSW Toruń jako kandydat na TW, 19.09.1986 przerejestrowany na TW ps. „Zbyszek”, pozyskany do Sprawy Obiektowej [SO] krypt. „Eremici” dot. ruchu oazowego (nr rej. 11185, sygn. 111/IV; sprawa była prowadzona przez pion IV RUSW w Toruniu w okresie 24.05.1984 - 07.12.1989). TW zdjęto z ewidencji 19.01.1990 akta zniszczono. 15.01.1990 zniszczono materiały SO krypt. "Eremici". Karta Mkr-3 z kartoteki odtworzeniowej WUSW Bydgoszcz/Toruń/Włocławek; dziennik rejestracyjny WUSW Toruń, poz. 14663 i poz. 11185; dziennik archiwalny akt o sygn. IV WUSW Toruń, zapis pod poz. 111; karty EO-4/77 i EO-4-A/77 z kartoteki odtworzeniowej Biura „C” MSW.
Akta paszportowe. Akt o sygn. EATO 84615 nie odnaleziono.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Gd 317/09 zarządzenie z dnia 29.09.2010 r. dotyczące Andrzeja Wieczyńskiego – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą. Zgromadzony materiał archiwalny nie jest wystarczający do skierowania wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego.

.