Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rafał Zygmunt
Nazwisko: Zapadka
Miejsce urodzenia: JAROCIN
Data urodzenia: 21-10-1952
Imię ojca: Stefan
Imię matki: Czesława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 10.11.1986 w sprawie SOR "Desperaci" dotyczącej działalności nielegalnej drukarni Regionalnej Komisji Wykonawczej "Solidarności" regionu Gorzów Wielkopolski. Mat. o sygn. 897/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany 06.02.1987 w ramach SOR "Faryzeusze" w związku z działalnością w strukturach "Solidarności" - reaktywowanie Prezydium Zarządu Regionalnego. Mat. o sygn. 1125/II zniszczono, wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjne zabezpieczenie przygotowań i przebiegu wyborów do rad narodowych na kadencję 1988-92". R. Zapadka występuje w sprawie jako członek NSZZ "Solidarność", który aktywnie uczestniczy w spotkaniach przedwyborczych, rozdaje ulotki i "próbuje zakłócić przebieg spotkań". IPN Sz 004/22 (32/IV)
Akta Sprawy o Wykroczenie Drukowanie czasopisma "Feniks" w ramach działalności w Radzie Regionu NSZZ "Solidarność". 18.03.1989 Przewodniczący Kolegium ds. Wykroczeń odmówił wszczęcia postępowania z powodu braku znamion społecznego niebezpieczeństwa czynu. Zażalenie na to postanowienie wniósł Naczelnik Wydziału Śledczego WUSW. Przewodniczący Kolegium 05.04.1989 utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. IPN Sz 03/101 (224/III)
.