Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Dariusz
Nazwisko: Brzozowski
Miejsce urodzenia: Elbląg
Data urodzenia: 25-02-1958
Imię ojca: Eugeniusz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
SOR/ SO/ SOS/ KE 24.10.1980 zarejestrowany pod nr 4554 do SOR "Konsolidacja" nr rej. 4330 prowadzonej przez Wydz. III "A" KWMO w Elblągu w okresie 18.08.1980-12.02.1981 (3.09.1980 SOS "Konsolidacja" przerejestrowano na SOR) założonej na fakt przerwy w pracy w Elbląskim Kombinacie Budowlanym. Następnie przerejestrowany do SO krypt. "Kwatera" nr rej. 3865 prowadzonej przez Wydz. III "A" od 19.10.1979. W dn. 26.10.1981 przerejestrowany na SOS krypt. "Fanatyk", a następnie kontrolowany w ramach KE krypt. "Fanatyk" przejętej do prowadzenia 23.08.1984 przez Wydz. II WUSW w Elblągu. Kontrolę zakończono 31.12.1989. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 1658/II zniszczono. Materiałów o sygn. 1658/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Sprawa Obiektowa [SO] Zarejestrowany do SO krypt. "Ruch" z powodu aktywnej działalności w ZR Elbląg NSZZ "Solidarność". Sprawę zakończono z powodu "likwidacji obiektu". Materiałów o sygn. 19/IV brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta internowanego Internowany 13.12.1981 w ZK w Iławie na mocy decyzji nr 25/CH/81 z 12.12.1981 wydanej przez Komendanta Wojewódzkiego KWMO w Elblągu ponieważ "nakłaniałby do wrogich wystąpień". 15.06.1982 został przeniesiony do ZK w Kwidzynie. Decyzją nr 61/82 z 7.12.1982 internowanie wobec ww. uchylono. IPN Gd 162/318 (319/12/82)
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie zorganizowania w lutym 1984 przez Dariusza Brzozowskiego na terenie Norwegii organizacji pn. "Akcja Polska" mającej na celu pomoc ekonomiczną i polityczną NSZZ "Solidarność" w Polsce. Śledztwo w sprawie prowadzono w okresie od 25.06.1984 do 30.11.1984, kiedy podjęto decyzję o jego zawieszeniu w związku z przebywaniem podejrzanego za granicą, co uniemożliwiało kontynuowanie postępowania. 14.08.1989 podjęto zawieszone śledztwo w związku z dezaktualizacją przedstawionych zarzutów i postanowiono o skierowaniu wniosku do Sądu Rejonowego w Elblągu w sprawie umorzenia postępowania wobec Dariusza Brzozowskiego. Postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu z 5.09.1989 śledztwo w przedmiocie utworzenia przez ww. organizacji "Akcja Polska" częściowo umorzono. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu z 17.10.1989 postępowanie wobec ww. zostało umorzone. IPN Gd 011/91 (155/III)
Akta prokuratorskie 26.11.1984 ww. przedstawiono zarzuty: "w miesiącu lutym 1984 w Norwegii założył nielegalną organizację >Akcja Polska<, której celem było ekonomiczne i polityczne poparcie b. >Solidarności<" oraz "w tym samym czasie i miejscu w wywiadzie udzielonym dziennikarzom norweskim w fałszywym świetle przedstawił sytuację panującą w kraju jak również poczynania władz państwowych, które to fałszywe wiadomości mogły wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". Postępowanie Ds. 46/84 zawieszone postanowieniem Prokuratury Wojewódzkiej w Elblągu z 30.11.1984 podjęto postanowieniem tejże prokuratury z 12.08.1989 i prowadzono je pod nr Ds.21/89. Prokuratura Wojewódzka w Elblągu 5.09.1989 częściowo umorzyła śledztwo wobec ww. odnośnie zarzutu dotyczącego utworzenia organizacji. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Elblągu (Ko.185/89) z 17.10.1989 postępowanie wobec ww. umorzono w części dotyczącej zarzutu odnośnie rozpowszechniania fałszywych wiadomości. IPN Gd 104/13
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie wyjazdów za granicę nr Z-I-1348/82 zarejestrowane 9.04.1982 pod nr 5658 przez Wydz. V KWMO w Elblągu bezterminowo do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta administracyjne Materiały dotyczące działalności NSZZ "Solidarność" w Elblągu. Korespondencja, struktura organizacyjna, komunikaty, oświadczenia i działania "Solidarności" Zarząd Regionu Elbląg. Dariusz Brzozowski przechodzi w aktach jako członek Zarządu Regionu Elbląskiego NSZZ "Solidarność". IPN Gd 07/50 t. 1 (51/1)
.