Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Żółkiewicz
Miejsce urodzenia: Pnikut
Data urodzenia: 19-10-1935
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] Żółkiewicz Stanisław występuje w materiałach sprawy obiektowej krypt. "Sanatorium", dotyczącej Komitetu Założycielskiego a następnie Zarządu Regionu Płd. Wsch. "Solidarność" w Przemyślu. IPN-Rz-036/12 (15/IV)
Sprawa Obiektowa [SO] W/w występuje w materiałach (grudzień 1982) sprawy obiektowej krypt. "Wici" założonej w celu kontroli działalności Wojewódzkiego Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" RI. IPN-Rz-036/7 (10/IV) t. 3
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Żółkiewicz Stanisław występuje (28.04.1982-10.12.1982) w materiałach SOR krypt. Rewers. dotyczących struktur "Solidarności" w Przemyślu. IPN-Rz-034/201 (481/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Żółkiewicz Stanisław sprawdzany był (29.10.1986-07.05.1988) z powodu podejrzeń o "...działalność sprzeczną z linią polityki PZPR". Sprawdzenie operacyjne odbywało się w ramach sprawy krypt. "Rzemieślnicy", założonej w celu kontroli działaczy "Solidarności". Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] W/w rozpracowywany był w ramach kwestionariusza ewidencyjnego prowadzonego na jego osobę. Materiałów brak wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Teczka TW W teczce znajduje się doniesienie dotyczące Stanisława Żółkiewicza. IPN-Rz-00111/1255 (2558/I)
.