Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Wacław
Nazwisko: Wołujewicz
Miejsce urodzenia: Aleksandrów
Data urodzenia: 12-03-1940
Imię ojca: Józef
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Członek Zarządu Powiatu Starostwo Powiatowe Człuchów (powiat człuchowski) 23-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Członek Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej od 1966 r. Akta o sygn. IPN Gd 463/2360 (2382/ORMO).
Akta paszportowe Wydziału Paszportów KWMO/WUSW w Słupsku z okresu 1980-1989. Akta o sygn. IPN Gd 647/16410 (EASL 16410); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Gd 236C/398.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl 38/09/Gd zarządzenie z dnia 14.04.2009 dotyczące Wacława Wołujewicza – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.