Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Wojciech
Nazwisko: Wachnik
Miejsce urodzenia: Wola Rakowa
Data urodzenia: 24-04-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 1961 r. Ukończył WUML - brak bliższych danych. W 02.1978 pełnił funkcję Prezesa Zakładu Doskonalenia Zawodowego - brak bliższych danych. Kurator Okręgu Szkolnego Województwa Łódzkiego - brak bliższych danych.
Przebieg kariery partyjnej: ad. 4. - w związku ze zmianami administracyjnymi w kraju przechodzi do pracy partyjnej w Komitecie Łódzkim - [Źródło: APŁ, zespół KW PZPR, wykaz członków wojewódzkich władz partyjnych przechodzących do pracy na terenie m. Łodzi, sygn. 1063/66, k. 207-208]; ad. 5 - wybierany ponownie na członka Łódzkiej Komisji Rewizyjnej na kolejnych konferencjach sprawozdawczo-wyborczych, na XX łódzkiej konferencji sprawozdawczo - wyborcza z 24 II 1978 r., na XXI łódzkiej konferencji sprawozdawczo - wyborcza z 13.12.1979 r. - [Źródła: "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978, s. 104, APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/23, k. 422, sygn. 1235/759].
Bibliografia: APŁ, zespół KW PZPR, sygn. 1063/2819, k. 222, 245, 278, sygn. 1063/66, k. 207-208, 221, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/23, k. 422, sygn. 1235/28, k. 383, sygn. 1235/759, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 17/1975, s. 46-47, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 14/1975, s. 6-9, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978 s. 104.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 1964 1971 AP Łódź, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/28, k. 383.
Przewodniczący Wojewódzka Komisja Rewizyjna Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 1971 1974 AP Łódź, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/28.
Członek Wojewódzka Komisja Rewizyjna Komitet Wojewódzki Łódź PZPR 25-03-1971 AP Łódź, zespół KW PZPR, sygn. 1063/2819, k. 222.
Członek Prezydium Łódzkiej Komisji Rewizyjnej Komitet Łódzki Łódź PZPR 06-1975 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 14/1975, s. 6-9.
Członek Łódzka Komisja Rewizyjna Komitet Łódzki Łódź PZPR 05-11-1975 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 17/1975, s. 46-47, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978, s. 104, APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/759, sygn. 1235/23, k. 422
.