Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław Antoni
Nazwisko: Salmonowicz
Miejsce urodzenia: BRZEŚĆ N/BUGIEM
Data urodzenia: 09-11-1931
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Stefania


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne KSMO w Warszawie za okres od 10.05.1963 do stycznia 1968 zawierające informacje dotyczące sytuacji w środowisku akademickim w Polsce. W notatce dotyczącej naukowców w Krakowie pojawia się Stanisław Salmonowicz, który jako pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego miał należeć do tzw. Klubu Polityczno-Dyskusyjnego, gdzie omawiano zagadnienia z zakresu ustroju i gospodarki PRL. IPN BU 0296/256 t. 2.
Stanisław Salmonowicz figuruje w sprawie operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Kamieniecki” nr rej. 3556 prowadzonej od 03.09.1962 do 11.01.1963 przez Wydz. IX Dep. I MSW przekazanej Samodzielnej Grupie Specjalnej Dep. I KWMO w Krakowie i prowadzonej pod nr 2549 jako sprawa operacyjnego sprawdzenia (SOS) "Aleksander". Sprawę założono na pracownika krakowskiego oddziału PAN podejrzanego o utrzymywanie kontaktów z osobami mającymi mieć powiązania z wywiadem amerykańskim. Stanisław Salmonowicz utrzymywał kontakt korespondencyjny z rozpracowywanym, przebywającym wówczas na stypendium w ZSRR. IPN Kr 010/9672 t. 1-2 (9841/II).
Występuje w materiałach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Olcha” nr rej. 16448 prowadzonej od 16.04.1966 do 25.02.1978 przez Wydz. II Departamentu III MSW przeciwko działaczom opozycji podejrzewanym o utrzymywanie kontaktów z przedstawicielami „Radia Wolna Europa”. Stanisław Salmonowicz w czasie pobytu we Francji miał przekazać przedstawicielom RWE informacje m.in. o sytuacji wśród naukowców w Polsce i ograniczeń inwestycyjnych na naukę i kulturę w PRL. Materiały te zostały później wykorzystane w audycjach z 07 i 10.06.1970. W aktach znajdują się notatki informacyjne na temat Stanisława Salmonowicza oraz postanowienie z 26.09.1971 o umorzeniu śledztwa wobec niego. IPN BU 0104/8 t. 12 (44346/II).
Stanisław Salmonowicz był rozpracowywany od 19.02.1968 w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR), przekwalifikowanej 08.05.1974 na kwestionariusz ewidencyjny (KE) krypt. „Pewnik” nr rej. 5876 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy. 25.06.1975 materiały przekazano do Wydz. III KWMO w Toruniu, który 22.09.1975 zarejestrował sprawę do numeru 934. Sprawę założono w związku z „podejrzeniem o zbieranie, opracowywanie i przekazywanie do rozgłośni RWE informacji o stosunkach społeczno-politycznych i gospodarczych w PRL”. Dodatkowo, Stanisław Salmanowicz „w okresie istotnych wydarzeń w kraju szkalował politykę partii i rządu PRL”. Do kontroli rozpracowywanego wykorzystano techniki operacyjne w postaci kontroli korespondencji, podsłuchu telefonicznego, podsłuchu pokojowego oraz obserwacji. Po zakończeniu sprawy materiały złożono do archiwum pod sygn. 412/II. IPN By 081/267 (412/II).
Akta kontrolne śledztwa (S-18/70) prowadzonego od 30.04.1970 do 08.06.1972 przez Wydz. Śledczy KSMO w Warszawie. Stanisław Salmonowicz był podejrzany o „wejście w porozumienie z przedstawicielami radia »Wolna Europa«”, które utrzymywał od maja do września 1970. Został aresztowany 26.09.1970. Prokuratura Wojewódzka Miasta Stołecznego Warszawy umorzyła śledztwo wobec „nie wykrycia sprawców przestępstwa”. 08.06.1972 materiały złożono w archiwum pod sygn. 2160/II. Akta włączono do sprawy S-27/70 o sygn. 2133/II. IPN BU 0332/103 (2160/II); IPN BU 0332/79 (2133/II).
Akta kontrolne śledztwa S 15/71 (wyłączonego ze sprawy S-18/70) prowadzonego od 18.04.1970 do 29.09.1971 przez Wydz. Śledczy KSMO w Warszawie pod nadzorem Prokuratury Wojewódzkiej dla miasta stołecznego Warszawy m.in. przeciwko Stanisławowi Salmonowiczowi, dotyczącego przekazywania Radiu „Wolna Europa” informacji o sytuacji w Polsce, wykorzystywanych następnie w nadawanych audycjach. Stanisław Salmonowicz został zatrzymany 26.09.1970. W jego mieszkaniu oraz miejscu pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu przeprowadzono przeszukania podczas których zarekwirowano m.in. publikacje naukowe. 26.09.1971 śledztwo umorzono „z uwagi na znikome społeczne niebezpieczeństwo”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 2169/II, a następnie sfilmowano mkf 2169/2. IPN BU 0141/5 (2169/II); IPN BU 01325/25 (mkf 2169/2).
Akta tymczasowo aresztowanego Stanisława Salmonowicza prowadzone od 28.09.1970 do 20.01.1971, osadzonego w Wojewódzkim Areszcie Śledczym w Warszawie za to, że: „od 25.09.1970 na terenie Polski i Francji jako obywatel polski, działając wraz z innymi osobami, wszedł w porozumienie z występującymi w imieniu obcej organizacji przedstawicielami Radia »Wolna Europa« w celu działania na szkodę Państwa Polskiego, a następnie w ramach realizacji tego porozumienia przekazywał tej rozgłośni informacje zawierające fałszywe wiadomości o stosunkach społeczno-politycznych i gospodarczych, opublikowane następnie przez Radio »Wolna Europa«”. IPN BU 476/11.
Stanisław Salmonowicz był rozpracowywany w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Ruch” prowadzonej w 1972 r. przez Pion II KMiPMO w Toruniu. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Stanisław Salmonowicz figuruje w kwestionariuszu ewidencyjnym/sprawie operacyjnego rozpracowania (KE/SOR) krypt. „Klin” nr rej. 9229. Sprawa była prowadzona od 07.01.1976 do 22.03.1977 przez Wydz. III „A” KWMO w Krakowie i dotyczyła kontroli operacyjnej byłego Szefa Biur Wojskowych Komendy Głównej Armii Krajowej, współzałożyciela Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość podejrzanego o działalność o charakterze antysocjalistycznym. Stanisław Salmonowicz jako członek rodziny głównego figuranta pojawia się w notatkach informacyjnych oraz doniesieniach TW ps. „Klinowski”, „Karpiński” i „Chojecki Jan”. Dotyczą one przede wszystkim reakcji na aresztowanie Stanisława Salmonowicza w 1970. IPN Kr 010/10217 t. 4 (10569/II).
Figuruje w teczce tajnego współpracownika/kontaktu operacyjnego (TW/KO) ps. „Kazus” nr rej. 2936/3469 (pracownika naukowego Wydz. Prawa na UMK w Toruniu) prowadzonej od 11.07.1969 do 20.01.1983 przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy. W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Stanisława Salmonowicza. IPN By 001/32 (438/I).
Figuruje w teczce tajnego współpracownika/kontaktu operacyjnego (TW/KO) ps. „Zdzisław Jasiński”/ „Z. Jasiński”/ „Jasiński” nr rej. 2456 zarejestrowanego w latach 1965-1970 jako TW, od 1970 r. jako k.o. (pracownika naukowego Katedry Archeologii na UMK w Toruniu). Teczka prowadzona przez Wydz. III KWMO w Bydgoszczy. W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Stanisława Salmonowicza. IPN By 001/1201 (6453/I).
Figuruje w teczce kontaktu operacyjnego (KO) ps. „Kazik”/ „WK”/ „KW” nr rej. 1563 prowadzonej od 20.10.1976 do 29.11.1976 przez Wydz. III KWMO w Toruniu. W teczce znajdują się doniesienia dotyczące Stanisława Salmonowicza. IPN By 001/1621 (4886/I).
Akta paszportowe Stanisława Salmonowicza prowadzone od 15.10.1960 do 09.09.1988 przez Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Bydgoszczy, Wydz. Paszportów KWMO/WUSW w Toruniu, Biuro Paszportów MSW w Warszawie. Dwukrotnie otrzymał zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do „KK” ("krajów kapitalistycznych”) i „KDL” ("krajów demokracji ludowej") w okresie 11.02.1968-11.02.1970, 10.11.1975-10.11.1977. W aktach znajdują się również decyzje odmowne na wyjazdy zagraniczne z 1968, 1969, 1974 i 1976. IPN BU 1386/501653 (EAPP 501653); IPN By 681/7784 (EATO 7784).
.