Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogdan
Nazwisko: Migas
Miejsce urodzenia: Kielce
Data urodzenia: 09-10-1954
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Natalia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy działalności Bogdana Migasa w podziemnych strukturach "Solidarności" na terenie Kielc oraz druku i kolportażu nielegalnych wydawnictw. IPN Kr 0262/1264 (12747/II mkf)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Materiały dot. B. Migasa członka nielegalnych struktur "Solidarności" w Kielcach. KE włączony w 1988 r. do SOR "Frakcja II" nr rej KI 29024. Akta zniszczono w jednostce. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.
Teczka kandydata na tajnego współpracownika [kTW] Brak dowodów podjęcia próby pozyskania do współpracy. Materiały zniszczono - prot. brakowania 498/90. Akta zniszczono w jedn. operacyjnej. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjnych.
Akta Penitencjarne Akta internowanego B. Migasa IPN Kr 0250/199 (2346/201), IPN Kr 0265/199 (2346/201/IV), IPN Kr 149/303 (27/I/82)
Akta Sądowe Akta sprawy sądowej p-ko B. Migasowi i innym, o udział w nielegalnym związku, druk i kolportaż nielegalnych wydawnictw. IPN kr 43/15 - 43/19 (IIK 1544/85) 5 tomów
Akta kontrolno-śledcze Materiały w sprawie B. Migas i inni - działalność w nielegalnych strukturach "Solidarności", druk i kolportaż podziemnych czasopism. IPN Kr 0255/393 t. 1-2 (7732/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W 1988 r. do SOR dołączono KE o krypt. "Śmiały". Akta zniszczono w jednostce. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka osób internowanych w okresie stanu wojennego. Internowanie B. Migasa
.