Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Obratański
Miejsce urodzenia: Końskie
Data urodzenia: 22-09-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Końskie (powiat konecki) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
18.10.1985 zarejestrowany pod nr. KI-25889 przez Pion III SB RUSW w Końskich do SOR krypt. "Drukarz" (nr KI 25773), prowadzonej w okresie 19.09.1985-13.06.1986, ze względu na udział w grupie, która wykonywała ulotki i "wrogie" napisy na terenie Końskich. Objęty śledztwem przez Wydział Śledczy WUSW w Kielcach i Prokuraturę Rejonową w Końskich (Ds. 619/85 - podejrzany o udziału w "związku przestępczym", zarzuty z art. 276 § 1 i 3 kk). Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Kielcach (II K-6/86) z 28.02.1986 skazany na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 4 lata. Ponadto sąd orzekł wobec ww. zakaz wykonywania zawodu nauczyciela na okres 3 lat. Sąd Najwyższy orzeczeniem (IV Kr-198/86) z 17.06.1986 utrzymał wyrok wydany w I instancji. Akta SOR zarchiwizowano w dniu 18.06.1986 pod sygn. 12781/II, a w 1987 r. zmikrofilmowano (mkf. 12781/2). Karta E-14 i karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Kielcach i Radomiu; dziennik rejestracyjny Wydz. "C" WUSW w Kielcach, poz. 25773 i poz. 25889; dziennik archiwalny Wydz. "C" WUSW w Kielcach, dział II poz. 12781; 2 (dwie) karty E-16, karta E-14 i karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura "C" MSW; mikrofilm o sygn. IPN Ki 025/1290 (12781/2); akta spraw karnych: sygn. IPN Ki 235/9 (6/86/dor, D 1/87), sygn. IPN Ki 235/9 (6/86/dor); sygn. IPN Ki 235/11 (6/86/dor); sygn. IPN Ki 235/12 (6/86/dor).
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów za granicę (Z-323/85). Akta paszportowe o sygn. IPN Ki 23/132448 (EAKI 132448); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Ki 16/6118.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/132448 (EAKI 132448); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW. Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Ki 16/6118.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 721/08 zarządzenie z 20.05.2009 dot. Krzysztofa Marka Obratańskiego - prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.