Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Włodzimierz Stanisław
Nazwisko: Badurak
Miejsce urodzenia: Pińczów
Data urodzenia: 04-12-1959
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Burmistrz Urząd Miejski Pińczów (powiat pińczowski) 04-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zapytanie skierowane przez Wydz. "C" WUSW w Białymstoku do Wydz. III Biura "C" MSW w dniu 12.03.1985 w związku z prowadzonym postępowaniem o dopuszczenie do prac tajnych osoby z rodziny W. Baduraka. Karta Mkr -1 z kartoteki Wydz. "C" KWMO/WUSW w Białymstoku.
Akta paszportowe. Karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW; akta o sygn. IPN Ki 23/54751 (EAKI 54751). Poprzednia sygn. akt paszportowych: IPN Ki 13/993.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 723/08 zarządzenie z dnia 28.05.2009 dotyczące Włodzimierza Badaruka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.