Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Żebrowski
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 25-04-1946
Imię ojca: Jan
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR od 29.07.1966. Przewodniczący Zarządu Zakładowego ZMS w "Wifamie" 1966-1971. Ukończył WUML - brak bliższych danych. Ukończył SAP(Szkołę Aktywu Partyjnego) - brak bliższych danych.
Bibliografia
APŁ, zespół KŁ PZPR, protokoły posiedzeń Sekretariatu KŁ PZPR, sygn. 1235/759, sygn. 1235/760, k. 1, sygn. 1235/763-764, protokół z posiedzeń plenarnych KŁ PZPR w 1984, sygn. 1235/177, protokoły posiedzeń Egzekutywy KŁ PZPR, sygn. 1235/537, k. 6.
Etaty KŁ PZPR: za okres 01-12.1971, sygn. 1235/3/99; za okres 01-12.1972, sygn. 1235/3/100; za okres 01-12.1973 , sygn. 1235/113; za okres 01-12.1974, sygn. 1235/3/126, wykazy pracowników KŁ PZPR za 1975, sygn. 1235/3/139; listy płac KŁ PZPR 01.1979-01.1984: sygn. 1235/3/190-250.
Akta osobowe Kazimierza Bartosiaka, sygn. 1235/10556, akta osobowe Jerzego Chmieleckiego, sygn. 1235/10579.
"Głos Robotniczy" z dn. 27.04.1982, s. 2, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 26/1977, s. 89, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978 s. 103, "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 34/1978, s. 76-77, "Serwis informacyjny KŁ PZPR" Nr 3/82 z dn. 08.01.1982, sygn. 1235/1401.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Instruktor KD Widzew Łódź PZPR 09-1971 01-1972 APŁ, zespół KŁ PZPR, etaty KŁ PZPR - za okres 01-12.1971, sygn. 1235/3/99, za okres 01-12.1972, sygn. 1235/3/100
Starszy Instruktor KD Widzew Łódź PZPR 02-1972 09-1973 APŁ, zespół KŁ PZPR, etaty KŁ PZPR - za okres 01-12.1972, sygn. 1235/3/100, za okres 1973, sygn. 1235/113
Instruktor Wydział Organizacyjny Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-10-1973 06-1975 APŁ, zespół KŁ PZPR, etaty pracowników KŁ PZPR za okres 01-12.1973, sygn. 1235/3/113, etaty pracowników KŁ PZPR za okres 01-12.1974, sygn. 1235/3/126, wykazy pracowników KŁ PZPR za okres 01-12.1975, sygn. 1235/3/139, listy płac KŁ PZPR za 10.1973, sygn.1235/3/123
Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Łódzki Łódź PZPR 01-07-1975 12-1975 APŁ, zespół KŁ PZPR, wykazy pracowników KŁ PZPR - 1975, sygn. 1235/3/139
Starszy Inspektor Wydział Organizacyjny Komitet Łódzki Łódź PZPR 1976 09-1976 APŁ, zespół KŁ PZPR, wykazy pracowników KŁ PZPR - 1976, sygn. 1235/3/152
I Sekretarz KZ w Zakładach Przemysłu Bawełnianego im. J. Marchlewskiego Łódź PZPR 10-1976 11-1980 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/759, sygn. 1235/3/152, sygn. 1235/3/165, listy płac KŁ PZPR: sygn. 1235/3/201, sygn. 1235/3/202, 1235/3/212", Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 26/1977, s. 89
Z-Ca Członka Komitet Łódzki Łódź PZPR 1978 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 33/1978 s. 103
Członek Komisja Organizacyjna Komitet Łódzki Łódź PZPR 1978 "Biuletyn Informacyjny" Komitet Łódzki PZPR Nr 34/1978, s. 76-77
Z-Ca Członka Komitet Łódzki Łódź PZPR 13-12-1979 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/759
Kierownik Wydział Organizacyjny Komitet Łódzki Łódź PZPR 27-11-1980 4-01-1982 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/763-764, sygn. 1235/760, k. 1, sygn. 1235/537, k. 6, listy płac KŁ PZPR grudzień 1980-grudzień 1981, sygn. 1235/3/213-225, "Serwis informacyjny KŁ PZPR" Nr 3/82 z dn. 08.01.1982, sygn. 1235/1401
I Sekretarz KD Śródmieście Łódź PZPR 04-01-1982 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/763-764, listy płac KŁ PZPR 01.1982-02.1984, sygn. 1235/3/226-251, "Serwis informacyjny KŁ PZPR" Nr 3/82 z dn. 08.01.1982, sygn. 1235/1401, "Głos Robotniczy" z dn. 27.04.1982, s. 2
.