Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Joanna Małgorzata
Nazwisko: Staręga-Piasek
Nazwisko rodowe: Wyrobek
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 23-10-1939
Imię ojca: Edward
Imię matki: Wanda


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Joanna Staręga-Piasek była rejestrowana w dn. 5.04.1985 pod nr 91151 przez Wydz. XI Dep. I MSW w kategorii „zab.[ezpieczenie]”. Zdjęto z ewidencji w dn. 5.10.1989 - powód: „rezygn[acja]”. Brak możliwości ustalenia powodów zabezpieczenia. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
J. Staręga-Piasek występuje w materiałach administracyjnych Departamentu III MSW z lat 1984-1986, w skład których wchodzą informacje, notatki, dane biograficzne osób zajmujących wyższe stanowiska w urzędach państwowych. IPN BU 01210/23 (Ks 4/2252, Spis 251 poz. 28)
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 21 marca 2022 r. w sprawie o sygn. PplWa 931/21/4 dotyczące Joanny Staręgi-Piasek: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu.

.