Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Krzysztof
Nazwisko: Eychler
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 27-10-1928
Imię ojca: Witold
Imię matki: Helena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze dotyczące organizacji pn. Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") działającej w okresie okupacji niemieckiej i po 1945 r. na terenie Warszawy, Krakowa i Zakopanego. Jan Krzysztof Eychler był jednym z aresztowanych członków organizacji - "w okresie od kwietnia do grudnia 1945 należał do nielegalnej organizacji »Harcerstwo Polskie« pod ps. »Krzysztof«. Pełnił funkcję hufcowego na okręg Warszawa-Południe". Dnia 24.02.1947 wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie skazany na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 0259/82 t. 1 i 2 (1433/III) – akta; IPN BU 01236/436 (833/3) – mikrofilm.
Akta Sądowe w procesie przeciwko członkom kierownictwa organizacji "Harcerstwo Polskie". Jan Krzysztof Eychler został skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w dn. 24.02.1947 na 1 rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. IPN BU 1000/204 (Sr. 685/47).
W dn. 19.08.1976 Jan Krzysztof Eychler został zarejestrowany pod nr. 46083 przez Wydział II Departamentu IV MSW jako figurant do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. „Polklub” (nr rej. 45893). Dnia 23.02.1981 zmieniono charakter zainteresowania na Zabezpieczenie Operacyjne w związku z wytypowaniem Jana K. Eychlera jako kandydata na TW. W dn. 4.06.1985 sprawę przejął Wydział V Departamentu IV MSW. W dn. 27.07.1987 zrezygnowano z pozyskania, 11.08.1987 zdjęto z ewidencji. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 20489/I-k. Mat. o sygn. 20489/I-k zniszczono w 1988 r., zachował się mkf. – sygn. IPN BU 001052/1400 (20489/1).
Jan Krzysztof Eychler występuje w aktach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Mrowisko” prowadzonej przez Wydz. V Dep. III MSW w latach 1983-1986 jako sekretarz Prezydium Zarządu Polskiego Związku Katolicko-Społecznego. Podstawą założenia sprawy były uzyskane przez Służbę Bezpieczeństwa informacje o tym, że „na terenie Warszawy i niektórych województw poszczególne osoby wywodzące się z b[yłych] środowisk Stronnictwa Pracy, Stronnictwa Demokratycznego oraz przedstawiciele środowisk katolickich usiłują podejmować działalność mającą na celu utworzenie w perspektywie antysocjalistycznej partii politycznej na bazie >patriotyzmu narodowego<”. W toku sprawy zamierzano: „zorganizować długofalową i wielokierunkową grę operacyjną w ramach której dążyć będziemy do sytuacji wykluczającej możliwość powstania antysocjalistycznej partii politycznej”. SOR krypt. „Mrowisko” była prowadzona we współpracy z Wydz. II Departamentu IV MSW oraz niektórymi jednostkami terenowymi SB. Materiały zarchiwizowano w Wydz. II Biura „C” MSW pod sygn. 53453/II, a następnie zmikrofilmowano – sygn. 53453/2. IPN BU 0222/417 (53453/II) – akta, IPN BU 01228/602 (53453/2) – mikrofilm.
.