Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Korczak
Miejsce urodzenia: Szczecin
Data urodzenia: 03-04-1962
Imię ojca: Marian
Imię matki: Zenobia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Krzysztof Korczak był rejestrowany w dn. 9.03.1984 pod nr. 28481 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. „Widok” (nr rej. 27938) prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Szczecinie. W dn. 2.04.1985 materiały przekazano do Wydz. III. Brak możliwości ustalenia charakteru sprawy. SOR zakończono w dn. 9.09.1985 i zarchiwizowano pod sygn. 16061/II. Materiały o sygn. 16061/II zniszczono w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany w dn. 26.09.1985 pod nr. 32645 przez Wydz. III WUSW w Szczecinie jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. "Kosa" (nr rej. 32561). Był podejrzany o "redagowanie nielegalnego pisma o nazwie >Jedność<. Sprawę zakończono dn. 86.06.09 z powodu nie stwierdzenia aby wym. zajmował się w/w działalnością". Sprawę zarchiwizowano pod sygn. 16406/II. Akt o sygn. 16406/II brak, mikrofilm – sygn. IPN Sz 0053/56 (16406/2).
W dn. 12.02 1988 zarejestrowany pod nr. 38743 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o krypt. „Hindus” prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Szczecinie. W dn. 16.12.1988 sprawę przekwalifikowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Podejrzany o „przestępstwo godzące w konstytucyjny porządek państwa”. 14.12.1989 sprawę przejął Wydz. Studiów i Analiz. W dn. 13.02.1990 materiały włączono do Sprawy Problemowej o krypt. „KDH” (nr rej. 41552) dotyczącej utworzenia na terenie województwa szczecińskiego pozaparlamentarnej grupy pod nazwą "Solidarność Walcząca". IPN Sz 0011/2034 (17684/II) – akta, IPN Sz 0053/699 (17684/2) – mikrofilm.
W Sprawie obiektowej krypt. „Contra” (nr rej. 29670) prowadzonej od 1984 do 1990 przez Wydział III, a następnie Wydział Ochrony Konstytucyjnego Porządku Państwa WUSW w Szczecinie, w tomie 6 znajdują się informacje o SOS/SOR krypt. "Hindus" dot. Krzysztofa Korczaka. IPN Sz 0079/2 t. 6 (31/2).
.