Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Przemysław Ludwik
Nazwisko: Maksymiuk
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 26-07-1963
Imię ojca: Bohdan
Imię matki: Urszula


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany 26.11.1985 pod nr. 43773 przez Wydz. III-2 SUSW w kategorii Zabezpieczenie Operacyjne. 8.06.1988 materiały przekazano do Wydz. III WUSW Siedlce. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Zarejestrowany 15.06.1988 pod nr. 9030 jako figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Oficyna” (nr rej. 8961) prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Siedlcach. Materiały dot. P. Maksymiuka przekazane do WUSW w Siedlcach przez Wydz. III-2 SUSW. Sprawę zakończono 2.01.1990. Brak możliwości ustalenia charakteru sprawy. Materiały zniszczone przez jednostkę operacyjna w styczniu 1990 r. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Przemysław Maksymiuk występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR), zamienionej na Kwestionariusz Ewidencyjny krypt. "AS" dot. innej osoby podejrzewanej o organizowanie wykładów, do przygotowywania których osoba ta wykorzystywała księgozbiory Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. SOR został zarejestrowany w 1983 r. pod nr. 39159. Od 9.07.1984 sprawę prowadził Wydział III-2 SUSW. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 8596/II. IPN BU 01322/2922/J (8596/2).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego przez Wydział Śledczy SUSW w czerwcu 1986 r. przeciwko m.in. Przemysławowi Maksymiukowi oskarżonemu, że "od bliżej nieustalonego czasu do dn. 15.06.86 r. w W-wie działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami podejmował działania zmierzające do wywołania niepokoju publicznego, polegające na drukowaniu i rozpowszechnianiu nieleg.[alnych] wydaw.[nictw]". 22.06.1986 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy celem rozpatrzenia jej w trybie przyspieszonym. Akta zarchiwizowano pod sygn. 3296/III. IPN BU 01205/198 (3296/III) – akta, IPN BU 01326/396 (3296/3) – mikrofilm oraz zapisy kartoteczne.
Akta tymczasowo aresztowanego P. Maksymiuka osadzonego w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka w okresie 16.06.1986-5.08.1986. IPN BU 447/60 (39/08/86).
Akta sądowe. Decyzją Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy z 23.06.1986 skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności z podaniem wyroku do publicznej wiadomości. 14.08.1986 sąd umorzył postępowanie na mocy ustawy z 17.07.1986 o szczególnym postępowaniu wobec sprawców niektórych przestępstw. IPN BU 536/6 (IX K 858/86).
.