Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 19-02-2021 08:47

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leszek Zbigniew
Nazwisko: Owczarek
Miejsce urodzenia: Łódź
Data urodzenia: 29-10-1959
Imię ojca: Jan
Imię matki: Janina


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Zarejestrowany pod nr 45421 przez Wydz. III-1 KWMO Łódź do SOR krypt. „Heca” (nr 45117) dlatego, że był organizatorem strajku okupacyjnego w dniu 24.11.1981 r. na Uniwersytecie Łódzkim, który zorganizowany został „na znak protestu wobec przedłużających się prac legislacyjnych nad projektem ustawy o szkolnictwie wyższym”. Sprawę zakończono 21.07.1983. Materiały złożono do archiwum 01.08.1983 pod sygn. 6074/II, zniszczono w 1990 r. Dn. 03.07.1989 wykonano mikrofilm o sygn. 6074/2. IPN Ld 047/438/J (6074/2 mkf), IPN BU 01232/82 (V Ds. 163/91, 200/92)
Akta operacyjno-śledcze Materiały dot. prewencyjnych działań operacyjno-śledczych SB w związku ze świętami 1 i 3 Maja 1983 r., w stosunku do osób podejrzanych o kontynuowanie działalności opozycyjnej. L. Owczarek występuje na liście osób przeznaczonych do zatrzymani jako osoba poszukiwana. IPN Ld pf 15/397 t. 1 (1474/III-N)
Sprawa Operacyjno-Poszukiwawcza [SOP] W grudniu 1982 r. Leszek Owczarek został powołany do odbycia zasadniczej służy wojskowej w Jednostce Wojskowej (specjalnej) Nr 2568 w Węgorzewie. Odmówił złożenia przysięgi i uciekł z jednostki. W dniu 05.02.1983 Oddział WSW Białystok wszczął SOP o krypt. „Student” z powodu dezercji z przyczyn politycznych - „posiada wrogie przekonania polityczne oraz kontakty z opozycją”. Do 10.1983 w/w ukrywał się na Podhalu i w Poznaniu. Sprawę zakończono 31.01.1984 i zarchiwizowano pod nr 393/R/84. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta nadzoru nad śledztwem Od stycznia 1983 r. w WPG w Olsztynie toczyło się postępowanie karne przeciwko L. Owczarkowi z powodu tego, że od dnia 08.01.1983 do 13.10.1983 przebywał poza jednostką z „zamiarem trwałego uchylenia się od służby wojskowej”. Prowadzenie dochodzenia (nr Dd-4/83) powierzono Delegaturze WSW w Giżycku. IPN Bi 167/793 (Pg.D.I-28/83)
Akta sądowe Dn. 17.11.1983 wyrokiem Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności. Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa wyrokiem z dn. 13.01.1984 oddalił rewizję obrońcy (Rw.1047/83) i utrzymał wyrok w mocy. Po kolejnej rewizji wyroku, wniesionej przez Prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego (R.Nw.5/84), Sąd Najwyższy-Izba Wojskowa w dn. 18.04.1984 podwyższył Leszkowi Owczarkowi karę do 2 lat pozbawienia wolności (bez zawieszenia), zarządzono od skazanego 6 tys. zł opłaty za wszystkie instancje i obciążono kosztami postępowania z rewizji nadzwyczajnej. Dn. 02.08.1984 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Olsztynie postanowił na mocy amnestii darować wykonanie kary. IPN Bi 165/4687 (82/91/4687)
Akta prokuratorskie Akta rewizyjne w sprawie odwołania od wyroku Wojskowego Sądu Garnizonowego w Olsztynie z dn. 17.11.1983 r. IPN BU 1209/12 (Pn.Rew.209/84)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika o ps. „Wacław” znajdują się doniesienia, w których występuje Leszek Owczarek. IPN Ld 0082/65 t. 3 (45766/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy tajnego współpracownika o ps. „Piotr" znajdują się doniesienia, w których występuje Leszek Owczarek. IPN Ld 0040/1037 t. 2 (45174/I)