Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-05-2019 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Maria
Nazwisko: Staszelis
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 20-01-1949
Imię ojca: Jerzy
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Staszelis występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "215" (zmieniony na "Kultura") nr rej. 9771 prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW. W zainteresowaniu operacyjnym pozostawały "osoby utrzymujące w przeszłości kontakt z >Kulturą Paryską<". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1262/IV. Materiałów o sygn. 1262/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta kontrolne-śledztwa. Wydział Śledczy KSMO Warszawa wszczął postępowanie (sprawa nr S-33/69) przeciwko Jackowi Staszelisowi aresztowanemu 11.10.1969. W/w został oskarżony z art. 23 § 1 m.k.k. o „rozprowadzanie wydawnictw paryskiej kultury”. 10.03.1970 Sąd Wojewódzki dla m. st. Warszawy umorzył sprawę na mocy amnestii z dn. 21. 07.1969. Materiały złożono w archiwum pod sygn. 2048/II. Materiałów o sygn. 2048/II brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta penitencjarne dot. Jacka Staszelisa. Tymczasowo aresztowany 11.10.1969 jako podejrzany o przestępstwo z artykułu 23 mkk - rozpowszechnianie ulotek, opracowań i książek o wrogich treściach społeczno-politycznych, zawierających fałszywe wiadomości mogących wyrządzić szkodę interesom Państwa Polskiego i obniżyć powagę jego naczelnych organów w Warszawie od marca do czerwca 1969 r. IPN BU 474/24.
Jacek Staszelis był figurantem Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Turysta" nr rej. 26124 prowadzonej przez Wydz. IV Dep. III MSW, dotyczącej współpracy z paryską "Kulturą" i RWE oraz organizowania przerzutu literatury na terytorium Polski przez granicę z CSRS. Materiały sprawy złożono do archiwum 02.09.1971 pod sygn. 46541/II, mkf 11778/2. IPN BU 0204/23 (46541/II), IPN BU 01224/851 (11778/2).
W dniu 21.12.1972 został zarejestrowany pod nr 6858 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego krypt. "Grot" przez Wydz. III KSMO Warszawa. Podejrzany o aktywne kontakty ze środowiskiem rewizjonistycznym oraz o kolportaż ulotki pn. "Kowno 72". Materiały zakończono 12.02.1977 i złożono w archiwum do nr II -4500, mkf. 2-4500. IPN BU 0246/510 (II-4500), IPN BU 01322/631 (2-4500).
Zastrzeżenie wyjazdów nr Z-896/70. Anulowano 29.11. 1971. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Z zapisów ewidencyjnych wynika, że w 1975 r. Jackowi Staszelisowi odmówiono wydania książeczki pływań morskich. W 1979 r. zastrzeżenie przedłużono. Materiały o nr 71/ J przekazano do Wydz. Paszportów KSMO Warszawa i włączono do akt paszportowych o sygn. EAWA-56777. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w Sprawie Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Maniacy" nr rej. 2031 założonej przez Wydz. III KWMO w Radomiu w 1976 r. SOR wszczęta przez SB w związku z działalnością Komitetu Obrony Robotników na rzecz osób represjonowanych za udział w wydarzeniach radomskiego czerwca 1976. W trakcie swych działań radomska SB starała się zniechęcić do angażowania się w udzielanie pomocy poszkodowanym. Najczęściej praktykowanymi metodami były zatrzymania, rewizje, przesłuchania, nękanie głuchymi telefonami w porach nocnych. IPN BU 0285/226 (262/II).