Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Konrad Józef
Nazwisko: Turzyński
Miejsce urodzenia: Starogard Gdański
Data urodzenia: 19-12-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Irena


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/ Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Absolwent", przekwalifikowanej 23.11.1978 na SOR krypt. "Absolwent". Powodem rozpracowania operacyjnego był fakt, że ww. „odbywając służbę wojskową w Toruniu opracował i przekazał na teren Gdańska artykuł zawierający szereg negatywnych antysocjalistycznych sformułowań celem opublikowania na łamach nielegalnego czasopisma >Spotkania<. Angażował się w działalność duszpasterstwa akademickiego i KiK-u.” Mat. o sygn. 0433/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. "Brutus". Materiały przesłano do Wydz. III KWMO w Gdańsku. Mat. o sygn. 1153/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno- ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Dot. operacyjnej ochrony działalności NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. W aktach figuruje jako redaktor toruńskiej "Solidarności"- "Agendy BIPSU", pisma ZR NSZZ "Solidarność"- "Wolne Słowo", w których propagował "poglądy antysocjalistyczne". Był sympatykiem KSS- KOR. Od 24.09.1982 do 25.10.1982 przebywał w Skarszewie w ramach urlopu z OO w Strzebielinku, gdzie był internowany. IPN GD 003/166 t. 18 (IV-185)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Żeglarz" z powodu aktywnej działalności w latach 1978- 1982 w "ugrupowaniach antysocjalistycznych". 24.11.1983 materiały przekazano do Wydz. III WUSW w Toruniu, który „zaniechał dalszej kontroli operacyjnej”. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 1153/II. Mat. o sygn. 1153/II zniszczono 11.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta internowania Internowany w okresie od 04.01.1982 do 17.11.1982 w ZK w Potulicach oraz od 31.03.1982 ZK w Strzebielinku. IPN Po 161/1, p. 8658.
Akta internowanego Materiały dot. internowanego K. Turzyńskiego. IPN Gd 159/385
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany operacyjnie w ramach SOR krypt. „Muflon” z powodu aktywnej działalności w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" regionu toruńskiego oraz za kolportaż "nielegalnej literatury". Akta złożono do archiwum pod sygn. 2454/II, mkf. 2454/2. Mat. brak. Akta sygn. 2454/II zniszcz. 11.01.1990. Wpis na podst. zapisów kartot.-ewid.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie "gromadzenia i kolportażu literatury zawierającej fałszywe wiadomości mogące wyrządzić istotną szkodę interesom PRL". Akta dot. śledztwa obejmującego działalność niepodległościową grupy działaczy w Toruniu polegająca na redagowaniu, gromadzeniu i kolportażu bezdebitowych wydawnictw "antysocjalistycznych i antypaństwowych" oraz udział w protestach i strajkach. Ww. jako członek tej grupy był ośmiokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, a w jego mieszkaniu przeprowadzono wielokrotnie przeszukania. Śledztwo zawieszono 30.12.1981 z uwagi na fakt internowania głównych figurantów w sprawie. IPN By 082/143 (196/III)
Akta śledcze Dowody rzeczowe znalezione m.in. w mieszkaniu K. Turzyńskiego dot. śledztwa w sprawie ulotek o treści "antypaństwowej" rozpowszechnianych na terenie Torunia. IPN By 0082/144 t. 48 (197/III)
Akta kontrolne dochodzenia Akta w sprawie wydawania i rozpowszechniania publikacji bez wymaganego zezwolenia na terenie Torunia (art. 45 ustawy o prawie prasowym z 26.01.1984). 02.01.1985 ww. został zatrzymany w okolicy kościoła Św. Ducha w Toruniu. W trakcie rewizji osobistej znaleziono przy nim ulotki i druki bezdebitowe. Tego samego dnia dokonano przeszukania w pracy i miejscu zamieszkania. Dochodzenie umorzono 16.04.1985. IPN By 082/146 t. 1 (200/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie wydawania i rozpowszechniania publikacji bez wymaganego zezwolenia na terenie Toruniu. Publikacje i czasopisma odnalezione u ww. były podstawą wszczęcia dochodzenia mającego ustalić sprawcę wydawania i rozpowszechniania druków. 16.04.1985 prokuratura umorzyła dochodzenie z powodu "nie wykrycia sprawcy przestępstwa". IPN By 85/529 t. 1-2
Materiały ewidencyjne Na wniosek Wydz. III KWMO Toruń zastrzeżono wyjazdy do WKŚ na okres 17.01.1980 r.- 17.01.1982 r. (Z-I 489) z powodu "działalności antysocjalistycznej" oraz "rozpracowania operacyjnego" ww. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.