Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-01-2023 08:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiesław Jan
Nazwisko: Wysocki
Miejsce urodzenia: Łowicz
Data urodzenia: 18-06-1950
Imię ojca: Zdzisław
Imię matki: Alina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wiesław Wysocki został zarejestrowany 12.11.1968 pod nr 36614 jako alumn Wyższego Seminarium Duchownego w Gdańsku w ramach Teczki ewidencji operacyjnej na księdza. Teczkę prowadził Wydz. IV KWMO w Gdańsku. Materiały złożono do archiwum 27.12.1972 pod sygn. II-14387. Materiałów o sygn. II-14387 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Wiesław Wysocki był kontrolowany operacyjnie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) przez WUSW w Skierniewicach z powodu „działalności antypaństwowej”. Kontrolę zakończono 5.03.1986 i materiały zarchiwizowano pod sygn. 657/2. Materiałów o sygn. 6572/2 brak. Wpis na podstawie zapisów ZSKO 90.
Wiesław Wysocki występuje w aktach ogólnokrajowej Sprawy Kontrolno-Operacyjnej krypt. "Burza" nr rej. 54951 prowadzonej przez Wydz. II Departamentu IV MSW, dotyczącej rozpracowywania grupy działaczy Stowarzyszenia PAX „wysuwających koncepcje sprzeczne z oficjalną linią polityczną Stowarzyszenia PAX”. Sprawę prowadzono w latach 1976-1980, złożono do archiwum pod sygn. 5307/K. IPN BU 0364/50 (5307/K).
W dn. 4.06.1971 W. Wysocki decyzją KWMO w Koszalinie nie otrzymał zgody na "wydanie klauzuli pływań morskich", a w dn. 22.01.1973 KWMO w Koszalinie nie wyraziła zgody na wydanie "rybackiej książeczki żeglarskiej uprawniającej do żeglugi międzynarodowej". Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
W teczce pracy tajnego współpracownika o krypt. „Szary” nr rej 37876 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Łodzi znajdują się doniesienia z lat 1978-1979 dotyczące Wiesława Wysockiego. IPN Ld 0040/558 (44075/I) t. 1.
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę na okres dwóch lat nr Z-148/88/ wniesione przez SB w Łowiczu 10.03.1988. Odwołano 9.02.1989. Wpis na podstwie zapisów ZSKO-90.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Zarządzenie prokuratora IPN z dn. 31 lipca 2018 r. dotyczące Wiesława Wysockiego: wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności z prawdą złożonego oświadczenia lustracyjnego, prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu (PplWa 481/17/2/1).

.