Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jacek Edward
Nazwisko: Taylor
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 25-09-1939
Imię ojca: Leon
Imię matki: Zofia


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jacek Taylor występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Palestra" nr rej. 11389 prowadzonej przez Wydz. III KWMO w Poznaniu w latach 1970-1972, założonej na środowisko poznańskich prawników pozostających w opozycji do PRL. Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 447/IV. IPN Po 003/863 (447/IV).
Zarejestrowany 31.03.1979 przez Wydz. III KWMO Gdańsk do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Mecenas" nr rej. 2771. W dn. 27.03.1980 zmieniono kategorię rejestracji na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR). Powodem rozpracowania było „od 1979 r. wspieranie działalności antysocjalistycznej i kontakty z działaczami nielegalnej organizacji”. Materiały złożono do archiwum Wydz. C WUSW Gdańsk pod sygn. II-19888. Materiały o sygn. II-19888 zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Arka" nr rej. 56436 prowadzonej przez Wydz. III/V/II Departamentu III MSW w latach 1979-1988 dotyczącej operacyjnego rozpracowania nielegalnej organizacji „Ruch Młodej Polski”. IPN Gd 340/1 (54427/II) t. 2.
Występuje w aktach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Klan" (zm. na "Związek") nr rej. 37004 prowadzonej przez Wydz. III-A, następnie Inspektorat 2 KWMO w Gdańsku w latach 1980-1983 na region gdański NSZZ „Solidarność”. IPN GD 003/166 t. 3,15,16,18,19,21,23,27.
Występuje w materiałach administracyjnych KWMO w Elblągu z lat 1980-1981 zawierających korespondencja, strukturę organizacyjną oraz działania elbląskiej "Solidarności". IPN Gd 07/50 (51/1) t. 1.
Występuje w materiałach o krypt. "Gotowość" KWMO w Gdańsku dot. przygotowań do wprowadzenia stanu wojennego (m.in. materiały dot. sytuacji strajkowej w październiku 1980 r.; X rocznicy Grudnia 1970, zabezpieczenia porządku; harmonogramy działań Wojewódzkiego Stanowiska Kierowania KWMO w Gdańsku i in.) IPN GD 0207/4 (156/4, 9111/16 ) t. 4; IPN GD 0207/8 (156/8, 911/5).
Występuje w dokumentacji akcji kryptonim "Jodła" Wydz. Śledczego KWMO w Słupsku dotyczącej osób zamieszkałych na terenie województwa słupskiego wytypowanych przez Służbę Bezpieczeństwa do internowania po wprowadzeniu stanu wojennego. IPN GD 002/35 (IV-50) t. 4.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Pajęczyna" nr rej. 4944 prowadzonej przez KWMO w Lesznie w latach 1980-1989 dotyczącej Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Lesznie. W aktach znajdują się informacje dotyczące składu osobowego MKZ, inwigilacji środowiska NSZZ „Solidarność” oraz podejmowanych przez SB działań operacyjnych. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 49/IV. IPN Po 0034/30 (49/IV).
Figuruje w materiałach Sprawy Obiektowwe krypt. "Renesans" (zm. na "Mrowisko") nr rej. 42220 prowadzonej przez Wydz. III-A/V/Inspektorat 2 KWMO/WUSW w Gdańsku w latach 1982-1985 dotyczącej rozpracowania operacyjnego struktur i członków „Solidarności” na terenie województwa gdańskiego. Akta zawierają m.in. wykazy osób internowanych, poszukiwanych do internowania. Materiały zarchiwizowani pod sygn. 200/IV. IPN GD 003/176 (IV-200).
Z zapisów kartotecznych kartoteki pionu "B" (obserwacja) KWMO/WUSW w Gdańsku wynika, że w roku 1979, 1987 i 1988 była zlecona obserwacja Jacka Taylora. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Występuje w aktach administracyjnych WUSW w Gdańsku zawierających rejestr osób zatrzymanych przez Wydział Śledczy WUSW w Gdańsku za okres od 09.01.1986 do 01.05.1989. IPN GD 0046/518 (1126/4) t. 2.
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej krypt. "Żądło" nr rej. 109514 prowadzonej przez Wydz. II Dep. III MSW w okresie 8.05.1989-20.10.1989 dotyczącej Komitetu Obywatelskiego przy Przewodniczącym NSZZ "Solidarność" i kampanii wyborczej do Sejmu i Senatu w 1989 r. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 2533/IV. IPN GD 467/4 (2533/IV /1).
Występuje w materiałach z analiz przeprowadzonych przez Wydział Śledczy WUSW Gdańsk w 1988 roku. IPN GD 0046/520 (1128/4), t. 4 i 5.
Figuruje w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Alternatywa” nr rej. 48429 prowadzonej przez Wydz. III WUSW w Gdańsku w latach 1988-1989 dotyczącej anarchistycznych i pacyfistycznych organizacji w Gdańsku: "Ruch Społeczeństwa Alternatywnego" (RSA), "Wolność i Pokój" (WiP). Materiały sprawy złożono do archiwum pod sygn. 19960. IPN Gd 0027/3842 (19960/II) t. 7-10.
Akta paszportowe. W okresie od 25.07.1980 do 25.07.1982 zastrzeżono wyjazdy do „wszystkich krajów świata” z tego powodu, że Jacek Taylor był aktywnym działaczem KSS KOR na terenie Trójmiasta i udzielał „elementom antysocjalistycznym porad prawnych oraz podejmował się ich obrony przed Sądami Powszechnymi, Sądami Pracy i Kolegiami ds. Wykroczeń” oraz „będąc w 1979 r. za granicą nawiązał kontakt z przedstawicielami dywersji ideologicznej”. W 1984 r. odmówiono Jackowi Taylorowi wydania paszportu na wyjazd turystyczny do Bułgarii. IPN GD 069790.
W teczce pracy tajnego współpracownika ps. „Konrad” nr rej. 47009 prowadzonej przez Wydz. V WUSW w Łodzi w latach 1983-1984 znajdują się doniesienia dotyczące Jacka Taylora. IPN Ld 0040/1510 (45933/I) t. 1.
.