Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Rokita
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 18-06-1959
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Adela


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. działalności organizacji "Wolność i Pokój" w Krakowie. IPN Kr 010/12343 t. 1-3 (17554/II)
Akta sądowe Sprawa o przestępstwo z art. 48 ust. 2 i 3 Dekretu o stanie wojennym. IPN Kr 17/2 C (III K 51/83)
Akta penitencjarne 1) Skorowidz alfabetyczny internowanych. W/w figuruje w skorowidzu. 2) Karta ewidencyjna internowanego. IPN Rz 52/560 t. 1, IPN Rz 52/576
Akta administracyjne Materiały dot. operacji kryptonim "Brzoza" - rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze SB z działaczami opozycji w 1986 r. IPN Kr 056/107 (156/K)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. członków NZS UJ. IPN Kr 0101/97 (16598/II)
Akta sądowe Akta sprawy Jan Rokita przeciwko WUSW w Krakowie. IPN Kr 4/486 (I C 108/86)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa na UJ. Rozpracowanie NSZZ "Solidarność" i NSZ na Uniwersytecie Jagielońskim. IPN Kr 08/292 t. 1-3 (303/O)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. działalności NZS na krakowskich uczelniach i inne. IPN Kr 010/12129 t. 1-6 (16667/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dot. działalności Federacji Młodzieży Walczącej w Krakowie. IPN Kr 010/12355 t. 1-3 (17566/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy powstania Inicjatywy Obywatelskiej w Obronie Praw Człowieka. IPN Kr 0101/368 (17106/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka w Krakowie. IPN Kr 010/12264 t. 1-3 (17401/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa obiektowa dot. kontroli operacyjnej środowiska UJ. IPN Kr 08/302 t. 1-20 (315/IV)
Akta operacyjne Doniesienia na Jana Rokitę w teczkach pracy: TW ps. "Wojtek" (nr KR-23402), TW ps. "Grzegorz" (nr KR-22814) . IPN Kr 009/10099 t. 1-3 (44509/I), IPN Kr 009/10039 t. 1-3 (44387/I)
Akta kontrolno śledcze Akta dot. wniesienia do Sądu Wojewódzkiego w Krakowie pozwu o ochronę dóbr osobistych przez Jana Rokitę p-ko WUSW w Krakowie. Wyrokiem sądu WUSW w Krakowie został zobowiązany do przeproszenia Jana Rokity. Akta 5820/III zniszczono. Informacja na podst. materiałów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Wykaz internowanych w ZK w Uhercach przebywających w szpitalu. IPN Rz 57/486
dokumentacja ewidencyjna Kartoteka osób internowanych w okresie stanu wojennego. Zawiera dane osobowe, miejsca odosobnienia (Kraków-areszt, Ośrodek Odosobnienia Rzeszów) i datę uchylenia aresztu (30.04.1982).
.