Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Sajdak
Miejsce urodzenia: Nowy Sącz
Data urodzenia: 06-05-1953
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Władysława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta operacyjne Teczka pracy tajnego współpracownika (TW) ps. "Chemik". Doniesienia dot. G. Sajdaka i innych. IPN Kr 0032/3006 t.2 [4429/I]
Akta operacyjne Teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Bek". Doniesienia na G. Sajdaka i innych z terenu Nowego Sącza. IPN Kr 0032/3118 t.2 [4541/I]
Akta operacyjne Teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Jola". Doniesienia dot. G. Sajdaka i innych. IPN Kr 0032/2573 t.2 [3837/I]
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego Grzegorza Sajdaka IPN Kr 081/466 [38/992/84]
Akta operacyjne Teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Jerzy". Doniesienia dot. Grzegorza Sajdaka i innych. IPN Kr 0032/2352 t.2 [3537/II]
Akta operacyjne Sprawa Obiektowa. Dot. działaln. NSZZ "S" na terenie woj. nowosądeckiego w latach 1980-83, m. in. materiały do sprawy krypt. "Związkowcy" IPN Kr 038/12 t.16, t.19 [41/IV]
Dokumentacja ewidencyjna Skorowidz alfabetyczny osób internowanych IPN Rz 52/560 t.1 k.94
Dokumentacja ewidencyjna Karta ewidencyjna internowanego- zwolnienie z internowania- kwiecień 1982 IPN Rz 52/576 t.5
Dokumentacja penitencjarna Akta internowanego Grzegorza Sajdaka IPN Rz 52/323
Akta operacyjne Teczka pracy tajnego współpracownika ps. "Marek". Doniesienia dot. G. Sajdaka i innych. IPN Kr 0032/3340 t.2 [4768/I]
Akta operacyjne Sprawa Oporacyjnego Rozpracowania.Dotyczy rozpracowania aktywnych członków sądeckiej "S" skupionych wokół A.Szkaradka, działających na terenie zakładów SZEW, ZNTK, DRKP, NOWOMAG. Informacje na temat kolportażu nielegalnych wydawnictw, organizowania akcji protestacyjnych. Na ww. prowadzony był w ramach sprawy Kwestionariusz Ewidencyjny "Wojewoda" IPN Kr 033/664 t.2, t.4 [1937/II-gr.]
Akta kontrolno- śledcze Akta śledztwa prowadzonego przez WUSW Nowy Sącz oraz Prokuraturę Rejonową przeciwko działaczom "Solidarności" z sądeckich zakładów pracy. IPN Kr 037/496 t.1-5 [499/III]
Dokumentacja ewidencyjna Kartoteka kart rejestracyjnych wycofanych b. SB. Informacja o sprawie o sygn. 1937/II gr. Przekształcona w SOR "Ogniwo" (nr rejestr. NS- 4917). Dotyczyła działalności w podziemnych strukturach "Solidarności" IPN Kr 084
.