Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Wajsgerber
Miejsce urodzenia: Sugajno
Data urodzenia: 29-12-1931
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Nikodema


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawę założono w związku z przerwą w pracy pracowników Wydz. Części Płużnych w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet-Unia" w Grudziądzu 28.08.1980. J.Wajsgerber, zarejestrowany do sprawy 31.10.1980 pod nr 6415, figuruje w aktach jako członek komitetu założycielskiego NSZZ "Solidarność" w FMR "Agromet-Unia". IPN By 081/400 (661/II)
Akta internowanego Internowany w ramach operacji "Jodła" 13.12.1981-11.02.1982 w OO w Potulicach na podst. art. 4 ust. 2 dekretu z 12.12.1981 o ochronie bezpieczeństwa Państwa i porządku publicznego w czasie obowiązywania stanu wojennego jako "podrywający autorytet instytucjom i urzędom państwowym" (decyzja o internowaniu nr 135/81). IPN By 97/139, IPN By 076/321, IPN By 082/1 t. 13
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] "Kontrolowany po zwolnieniu z internowania. Aktualnie nie podejmuje działalności niezgodnej z prawem" (zapis z 02.12.1982). Materiały zniszczono w Wydz. Ochrony Gospodarki 2.02.1990 "z uwagi na znikomą wartość operacyjną". Materiałów o sygn. 854/II brak. Wpis na podst. zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona na Międzyzakładowy Komitet Założycielski NSZZ "Solidarność" w Grudziądzu, celem "zapewnienia dopływu informacji o organizowaniu działalności i podejmowanych inicjatywach przez MKZ NSZZ "Solidarność"". W/w figuruje jako prawnik miejscowego MKZ, kierownik biura związkowego, członek Zarządu Regionu. W sierpniu 1980 członek komitetu strajkowego. Internowany do sprawy "Jodła". Kontrolowany w ramach KE "Hodowca". IPN By 083/17 (40/IV)
.