Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Szczepan
Nazwisko: Łabędzki
Miejsce urodzenia: Hajnówka
Data urodzenia: 26-12-1968
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

Ppl Bi 125/08, zarządzenie z dn. 31.12.2008 dot. Bogusława Szczepana Łabędzkiego. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec nie stwierdzenia wątpliwości, co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOR] Sprawdzany w ramach SOS krypt. "Nieugięci", dotyczącej kolportażu "ulotek antypaństwowych" na terenie Białegostoku. Bogusław Łabędzki został zarejestrowany do sprawy z powodu "wykonania przy użyciu drukarki dziecięcej ulotki antypaństwowej. Rozpracowanie zakończono skierowaniem do Sądu". Mat. o sygn. 2572/II zniszczono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.