Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Jerzy Marian
Nazwisko: Simon
Miejsce urodzenia: Bielsko-Biała
Data urodzenia: 08-02-1948
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera
Dodatkowe informacje:

Członek SD od 1974 r,; w latach 1978-1982 pracownik naukowy Instytutu Psychologii UJ, w 1983 r. kierownik Klubu Myśli Politycznej SD „Mediator” w Krakowie i redaktor wewnętrznego biuletynu Krakowskiego Komitetu SD - „Bieżąca Informacja Polityczna”; od 1984 pracownik przedsiębiorstwa SD - DEMPOL; od maja1985 pracownik etatowy KK SD; z rekomendacji KK SD w latach 1977-1984 radny DRN Kraków-Krowodrza (źródło: Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego: 10874 teczka osobowa).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Przewodniczący Koło Absolwentów i Doktorantów UJ Uczelniany Komitet Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków SD 1984 Archiwum SD Zarządu Regionu Małopolskiego (dalej ASD Zarządu Regionu Małopolskiego): teczka osobowa, 10874, b.p.
Przewodniczący Uczelniany Komitet Uniwersytetu Jagiellońskiego Kraków SD 1984 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: teczka osobowa, 10874, b.p.
Zastępca Przewodniczącego Komisja Ideologii, Prasy i Propagandy Krakowski Komitet Kraków SD 1985 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: teczka osobowa, 10874, b.p.
Członek Plenum Krakowski Komitet Kraków SD 08-02-1985 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: teczka osobowa, 10874, b.p.; Sprawozdanie KK SD na IV Zjazd Delegatów, s. 4, b. sygn.
Zastępca Przewodniczącego DK Kraków-Śródmieście Kraków SD 15-03-1985 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: teczka osobowa, 10874, b.p.
Kierownik Wydział Ideologii, Prasy i Propagandy Krakowski Komitet Kraków SD 01-05-1985 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: teczka osobowa, 10874, b. p.
Członek PREZYDIUM Krakowski Komitet Kraków SD 16-02-1989 ASD Zarządu Regionu Małopolskiego: Sprawozdanie organizacyjno-finansowe KK SD za okres 16.02.1989-06.12.1991, s.1, mps, b. sygn.
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa operacyjno-śledcza nr rej. 7932 o krypt. "Skat" wszczęta 07.04.1968 prowadzona przez Wydz. III i Wydz. Śledczy KWMO w Krakowie po otrzymaniu doniesienia od TW. Akta zawierają materiały operacyjne i kontrolno-śledcze dot. członków Komitetu Międzyuczelnianego z Krakowa. Jerzy Simon był zarejestrowany do sprawy pod nr. KR 7934 w dn. 26.11.1968. Figuranci sprawy zostali skazani przez Sąd Powiatowy w Krakowie na kary więzienia - Jerzy Simon na karę 8 m-cy w zawieszeniu na 3 lata. Sprawę zakończono 27.05.1970 i złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 18.06.1970 pod sygn. 16084/I (poźn. sygn. 4459/III). IPN Kr 07/4233 t. 1-7 (4459/III).
Akta sprawy sądowej prowadzonej przez Sąd Powiatowy dla m. Krakowa przeciwko Jerzemu Simonowi i innych członków Komitetu Międzyuczelnianego działającego w Krakowie podczas wydarzeń marcowych 1968 roku. Oskarżeni z art. 170 k.k. o druk i kolportaż ulotek o treści politycznej. Wyrokiem Sądu Powiatowego w Krakowie Jerzy Simon został skazany na 8 m-cy aresztu w zawieszeniu na 3 lata i karę grzywny 2,500 zł. Po wniesieniu przez rewizji Sąd Wojewódzki 03.01.1969 utrzymał wyrok w mocy. IPN Kr 17/38 (IV/Kp 1156/68) t. 1-5
Akta penitencjarne osadzonego w AŚ w Krakowie Jerzego Simona. Aresztowany za druk i kolportaż ulotek po wydarzeniach marca 1968 w Krakowie. Zwolniony 28.05.1968. IPN Kr 081/28 (38/896/68).
Jerzy Simon 05.04.1982 został zarejestrowany pod nr. rej. KR 26150 jako jeden z figurantów Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Świeca" (nr KR 24313) prowadzonej przez Wydz. III-A/ V KWMO w Krakowie na grupę działaczy NSZZ "Solidarność" z terenu Krakowa. Materiały operacyjne dot. J. Simona wyłączono z SOR "Świeca" 06.09.1982 i wszczęto nowy SOR o krypt. "Wodnik". Materiały SOR "Świeca" zostały częściowo wybrakowane, są niekompletne. Akta SOR "Świeca" złożono w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 16372/II-gr 09.07.1984. Akta o sygn. IPN Kr 010/12102 (16372/II-gr.).
Jerzy Simon 6.09.1982 na podstawie materiałów wyłączonych z SOR "Świeca" został zarejestrowany pod nr. KR 26150 jako główny figurant Sprawy Operacyjnego Rozpracowania o krypt. "Wodnik". Był rozpracowywany ze względu na udział w podziemnych strukturach NSZZ "Solidarność" na terenie Krakowa. Rozpracowanie zakończono i materiały sprawy złożono 01.09.1983 pod sygn. 16181/II-gr. w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie. Akta zniszczono w styczniu 1990. Akta o sygn. 16181/II-gr. zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Akta administracyjne Charakterystyka nr 248 opracowana w roku 1989 w Wydz. "C" WUSW w Krakowie dot. grupy studenckiej działąjącej na terenie Krakowa w okresie wydarzeń marcowych 1968 pod nazwą Komitet Międzyuczelniany. IPN Kr 074/247 (248/X).
Akta paszportowe Jerzego Simona. W aktach znajdują się zapisy informujące, że był w zainteresowaniu Wydziałów III i V SB KWMO/WUSW w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 37/111480 (EAKR 11480).
.