Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ludwika
Nazwisko: Wujec
Nazwisko rodowe: Okrent
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 02-04-1941
Imię ojca: Oskar
Imię matki: Regina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ludwika Wujec została zarejestrowana przez Wydz. III Komendy Stołecznej MO pod nr 22402 do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) bez kryptonimu. 23.01.1978 sprawę przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny (KE). 7.09.1978 materiały przekazano do Wydz. III-2 KSMO. Jako przyczynę rejestracji na karcie EO-4 zapisano „dywersja”. 23.09.1978 materiały włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Biały”. Akta o sygn. 10421/II zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
23.09.1978 materiały dotyczące Ludwiki Wujec włączono do Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. "Biały" o nr rej. 14277 prowadzonej przez Wydział III-2 KS MO, w ramach której inwigilowano jej męża Henryka Wujca w związku z "przynależnością do grupy antysocjalistycznej". Sprawę zakończono 26.10.1989 w związku z "zaniechaniem wrogiej działalności", a materiały o sygn. 10421/II zniszczono. Akta o sygn. 10421/II zniszczono; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Według materiałów operacyjnych SB MSW o sygnaturze 52427/II Ludwika Wujec została zatrudniona 1.11.1981 na stanowisku redaktora Agencji Prasowej „AS” Zarządu Regionu Mazowsze NSZZ „Solidarność”. Na podstawie zapisu na karcie E-16 materiały o sygnaturze 52427/II zniszczono w 1989. Akta o sygn. 52427/II zniszczono w 1989 r.; zachował się mkf. – sygn. IPN BU 01222/2375 (9936/2).
Internowana 16.12.1981 po wprowadzeniu stanu wojennego na wniosek Wydziału III-2 KS MO. Powód - działalność opozycyjna w ramach NSZZ „Solidarność” oraz współpraca z Komitetem Samoobrony Społecznej KOR. Należała do zespołu redagującego czasopismo „Niezależność”. Osadzona w Areszcie Śledczym Warszawa-Białołęka. 15.01.1982 przeniesiona do Ośrodka Odosobnienia dla kobiet w Gołdapi. Zwolniona mocą decyzji Komendanta Stołecznego MO z 12.03.1982. Świadectwo zwolnienia internowanej wydano 17.03.1982. IPN BU 0331/485 (3557/III) – akta, IPN BU 01326/1356 (3557/3) – mikrofilm, IPN Bi 48/29, IPN Po 161/1.
Postępowanie o wykroczenie prowadzone przez Wydział Śledczy SUSW o nr 252/88 w związku z udziałem Ludwiki Wujec w dn. 10.10.1988 w „nielegalnym zebraniu” kolegium redakcyjnego „Tygodnika Mazowsze”. Wobec Ludwiki Wujec Wydz. Śledczy odstąpił od kierowania wniosku do Kolegium ds. Wykroczeń. Według zapisu z 20.10.1988 przeprowadzono z nią rozmowę „profilaktyczno-ostrzegawczą”. IPN BU 01326/925 (MF 252/88).
Zastrzeżenie wyjazdów za granicę do wszystkich krajów świata dla Ludwiki Wujec na okres od 28.02.1986 do 28.02.1990 „ze względu na bezpieczeństwo państwa, obronność, ochronę tajemnicy" wydane przez Wydział III-2 SUSW. Odwołano 10.01.1989. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.