Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Sołtysiak
Miejsce urodzenia: Mokra
Data urodzenia: 21-07-1929
Imię ojca: Ludwik
Imię matki: Bronisława


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolno śledcze Akta sprawy p-ko Z. Sołtysiakowi o udział w podziemnej organizacji i posiadanie broni na terenie powiatu Dzierżoniowskiego. Wyrokiem WSR we Wrocławiu Z. Sołtysiaka skazano na 10 lat więzienia. IPN Wr 039/4174 (14649/III)
Akta sądowe Repertoria do akt skazanych przez WSR Wrocław. IPN Wr 21/5929 t. 5
Akta operacyjne Kontrola operacyjna Z. Sołtysiaka oskarżonego i skazanego za przynależność do podziemnej organizacji. Rozpracowanie Z. Sołtysiaka po opuszczeniu więzienia. IPN Wr 024/1511 (II 26557)
Materiały ewidencyjne Zapis z kartoteki ogólnoinformacyjnej b. WUSW w Kielcach. Dotyczy zarejestrowania Z.Sołtysiaka do faktu fotografowania jednostki wojskowej Armii Radzieckiej w Toruniu w dn. 15.08.1980 r. Brak informacji o istnieniu materiałów archiwalnych do w/w nr rejestracyjnego. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Faktologia Opracowanie na podstawie materiałów WSR i akt operacyjnych. IPN Wr 049/141
.