Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Andrzej
Nazwisko: Sonik
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 03-12-1953
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:
Uzupełnienia/sprostowania: Pod sygnaturą IPN Kr 236/44 włączono do zasobu archiwalnego IPN, na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej, przekazaną przez Bogusława Sonika kserokopię z decyzji nr 17 o internowaniu z dnia 12 grudnia 1981 r.


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Wymieniony w aktach SO krypt. "Wierni" (nr rej. 737) zarejestrowanej i prowadzonej przez Wydz. IV KWMO/WUSW Kraków w latach 1961-1989 na środowiska akademickie w Krakowie. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW Kraków pod sygn. 261/IV. Akta o sygn. IPN Kr 08/250 (261/IV), t. 6-7.
Wymieniony jako figurant w aktach SOR krypt. "Optymiści" dot. rozpracowania środowiska studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, które następnie przekształciło się w Studencki Komitet Solidarności w Krakowie. Sprawa została zarejestrowana w 1976 r. Wydz. "C" KWMO Kraków pod nr 16863 przez Wydz. III KWMO Kraków. W 1979 r. materiały zarchiwizowano w Wydz. "C" KWMO Kraków pod sygn. 13645/II. Akta o sygn. IPN Kr 0178/1 (13645/II).
Bogusław Sonik występuje w aktach śledztwa (31/K) prowadzonego w 1977 r. przez Wydz. Śledczy KWMO Kraków w sprawie dotyczącej zabójstwa studenta Stanisława Pyjasa oraz w aktach dotyczących śledztwa prowadzonego w okresie 04.01.1977-11.07.1977 przez Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie w sprawie "rozpowszechniania fałszywych wiadomości na temat śmierci Stanisława Pyjasa". Akta o sygn. IPN Kr 050/26 t. 1-7 (31/K) i sygn. IPN Kr 2/2/78 (2 Ds.1/77).
Zarejestrowany 20.04.1977 pod nr. 18234 przez Wydz. III KWMO Kraków jako figurant do SOR krypt. „Adam” nr rej. 17488, prowadzonej od 11.10.1976 przez Wydz. III KWMO Kraków, w ramach której inwigilowano działaczy opozycyjnych w środowisku studenckim Krakowa. Sprawę zakończono "z powodu zaniechania wrogiej działalności". Materiały sprawy 23.11.1981 zostały złożone w archiwum Wydz. "C" KWMO Kraków pod nr. 15404/II-gr. 2 karty Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej KWMO/WUSW Kraków, karta z kartoteki odtworzeniowej kryptonimów KWMO/WUSW Kraków, karty EO-13-A i Mkr-2 z tzw. "mikrofilmu protokołów brakowania" akt działu II KWMO/WUSW Kraków i wykazy zniszczonych akt z tego mikrofilmu, dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Kraków, poz. 17488 i poz. 18234; dziennik archiwalny działu II KWMO/WUSW Kraków poz. 15404; materiały o sygn. IPN Kr 010/12060 (15404/II); karta Mkr-3 z tzw. kartoteki kart zwróconych Biura "C" MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88. Materiały 15404/II miały być komisyjnie zniszczone wedle zapisów z karty Mkr-3 z kartoteki kart zwróconych Biura "C" MSW i "mikrofilmów protokołów brakowania" akt działu II WUSW Kraków.
Nazwisko Bogusława Sonika pojawia się wielokrotnie w aktach SOR krypt. „Wasale” (nr rejestracyjny 50269) prowadzonej od 6.09.1977 do 10.12.1987 r. przez Wydz. III Dep. III MSW. Rozpracowanie dotyczyło Studenckich Komitetów Solidarności. Akta o sygn. IPN BU 0222/701 t. 2,4,6 (54100/II).
Występuje w charakterze osoby rozpracowywanej w aktach SOR krypt. "Alfa" (nr rej. 19401) założonej na środowisko Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Sprawę w okresie 12.10.1977 - 08.01.1983 prowadził Wydz. III KWMO Kraków. Materiały sprawy zarchiwizowano w Wydz. "C" KWMO Kraków pod sygn. 15827/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12075 (15827/II).
Figuruje w charakterze osoby rozpracowywanej w aktach SOR krypt. "Niepoprawni" dotyczącej rozpracowania grupy działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności w Krakowie. Sprawę zarejestrowaną w Wydz. "C" KWMO Kraków pod nr rej. 17303 prowadził w latach 1977-1981 Wydz. III KWMO/WUSW Kraków. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 15481/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12065 (15481/II).
Nazwisko Bogusława Sonika pojawia się w materiałach SOR krypt. „Klika” nr rej. 22201, założonej przez Wydz. III KSMO w Warszawie na okoliczność powstania Studenckiego Komitetu Solidarności, a prowadzonej w okresie 17.10.1977-28.08.1980. SOR zakończono 28.08.1980 z powodu „zaniechania wrogiej” działalności, a materiały złożono do archiwum pod poz. II-6690. Materiały sygn. IPN BU 0247/455 t. 2-3 (II-6690).
Odnotowany w „Kartotece działaczy i sympatyków SKS” Dep. III MSW z okresu 1977-1980 jako: "Organizator i aktywny działacz krakowskiego SKS-u, obecnie kieruje wraz z kilkoma osobami jego działalnością. Uczestnik i organizator prowokacji w związku ze śmiercią S. Pyjasa. Organizator i uczestnik >>nielegalnych<< zgromadzeń i wykładów >>Latającego Uniwersytetu<<. Udostępniał do tych celów swoje mieszkanie. Producent i kolporter >>antysocjalistycznych<< materiałów". Odnotowano kontakty z czołowymi "graczami" [tj. - członkami KOR]. Organizator i uczestnik obozów szkoleniowych SKS-u. W dniach 21.11.1977 r., 19.07.1978 r., 26.06.1978 r., 21.09.1978 r., 28.09.1978 r. i 24.10.1978 r. dokonano przeszukań pomieszczeń u wym. i zakwestionowano szereg materiałów "antysocjalistycznych". Zatrzymany na 48 godzin - 21.09.1978 r., 28.09.1978 r. i 01.10.1978 r. Ukarany przez Kolegium ds. Wykroczeń dwukrotnie (16.12.1977 r. i 18.04.1978 r.) na karę grzywny 4000 zł. Karta bez symbolu w zbiorze kart (Kartoteka działaczy i sympatyków Studenckiego Komitetu Solidarności z następujących ośrodków: Gdańsk, Kraków, Poznań, Szczecin, Warszawa, Wrocław) o sygn. IPN BU 01232/205 (V Ds. 163/91, 200/92).
Bogusław Sonik występuje w aktach śledztwa (1 Ds. 742/82) prowadzonego w latach 1977-1982 przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście w sprawie rozpowszechniania pism podziemnych przez członków Studenckiego Komitetu Solidarności oraz w aktach kontrolnych śledztwa prowadzonego przeciwko członkom i sympatykom Studenckich Komitetów Solidarności, podejrzanych o druk i rozpowszechnianie na terenie Krakowa w latach 1977-1981 pism, druków, odezw i innych materiałów bezdebitowych o treści antysocjalistycznej i antypaństwowej. Akta o sygn. IPN Kr 2/2/27 (1 Ds.742/82); IPN Kr 07/5304 t.1 (5617/III), t. 1 - passim, t. 2 - k. 6, 12-16, 132-144, 196, 236, 244, t. 4 - passim, t. 5 - passim, t. 6 - k. 16-18, 51, 53, 98, 323-324, 326-327, t. 7 - k. 261i 268, t. 9 - passim, t. 10 - k. 11, 46, 294-302, 313-345, t. 11 - k. 38-41 i 274, t. 14 - k. 157, 394 i 397, t. 15 - k. 70, 76-84, t. 16 - k. 194.
Występuje w aktach SOS/SOR krypt. "Beta" nr. rejestracyjny 19792, prowadzonej przez Wydz. III KWMO Kraków od 14.01.1978 do 05.03.1982 na grupę osób prowadzących działalność "antyreżimową" w strukturach Studenckiego Komitetu Solidarności. Akta o sygn. IPN Kr 010/12064.
Bogusław Sonik występuje w charakterze figuranta w aktach SOR krypt. "Gama 1" dotyczącej rozpracowania środowiska Studenckiego Komitetu Solidarności. Sprawę zarejestrowaną w Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod nr. 20209 w okresie 22.04.1978-06.12.1982 prowadził Wydz. III KWMO w Krakowie. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 15766/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/12074 (15766/II).
Bogusław Sonik występuje w aktach operacyjnych SO krypt. "Juwenalia 78" dotyczących operacyjnego "zabezpieczenia" Juwenaliów w 1978 r. w Krakowie. Sprawę o nr rej. 20272 prowadził w okresie 04.05.1978 - 30.05.1978 Wydz. III KWMO Kraków. Materiały SO zarchiwizowano pod sygn. 265/IV w Wydz. "C" KWMO w Krakowie. Akta o sygn. IPN Kr 08/254 (265/IV).
Bogusław Sonik występuje w charakterze osoby rozpracowywanej w aktach SOR krypt. "Stalaktyty" (nr. rej. 26834) w ramach której SB rozpracowywała działacza NSZZ "Solidarność" Rolników Indywidualnych. Sprawę w latach 1878-1985 prowadził Wydz. IV KWMO/WUSW Kraków, następnie Wydz. VI WUSW Kraków. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 16632/II. Akta sprawy zmikrofilmowano (mkf. 16632/2). Mikrofilm o sygn. IPN Kr 0101/120 (16632/2).
Bogusław Sonik występuje w materiałach Wydz. III-1 KWMO w Krakowie z lat 1978-1982 dotyczących akcji operacyjnych i zabezpieczających oraz w treści ocen i opracowań analitycznych dot. środowisk studenckich z terenu Krakowa. Akta o sygn. IPN Kr 056/92 (140/K), sygn. IPN Kr 056/93 (141/K) i sygn. IPN Kr 056/94 (142/K) t. 1.
Bogusław Sonik występuje w aktach śledztwa (1 Ds. 1511/84) prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Kraków-Śródmieście w latach 1980-1981 w sprawie druku i kolportażu wydawnictw bezdebitowych przez działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności. Akta o sygn. IPN Kr 2/2/26 (1 Ds.1511/84).
Bogusław Sonik występuje w aktach SOR krypt. "Kos" dotyczącej rozpracowania osoby zaangażowanej w działalność Studenckiej Oficyny Wydawniczej. Sprawę zarejestrowaną pod nr rej. 23774 prowadził w latach 1980-1985 Wydz. III KWMO/WUSW Kraków. Akta sprawy zarchiwizowano w Wydz. "C" WUSW Kraków pod sygn. 16599/II. Akta o sygn. IPN Kr 0101/98 (16599/II).
Bogusław Sonik występuje w aktach SO krypt. „Debata” dotyczącej I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”. Materiały zawierają m.in.: plany działań operacyjnych, meldunki i notatki funkcjonariuszy SB, stenogramy z przebiegu obrad, wykazy uczestników Zjazdu i osobowych źródeł informacji. Sprawę zarejestrowaną pod nr 66477 prowadził w okresie 03.09.1981 - 11.12.1981 Wydz. III Dep. III-A/V MSW. Akta sprawy zarchiwizowano w Biurze "C" MSW pod sygn. 2282/IV. Akta o sygn. IPN BU 236/243 (2282/IV). Departament IIIA MSW na mocy zarządzenia ministra spraw wewnętrznych z 7 listopada 1981 został przekształcony w Departament V MSW.
Wymieniony w aktach sprawy obiektowej krypt. „Klan”/„Związek” (nr ew. 37004), prowadzonej w latach 1980-83 przez Wydz. III "A" i Inspektorat 2 KWMO Gdańsk, wymierzonej przeciwko NSZZ "Solidarność". Odnotowany m.in w szyfrogramie z 03.09.1981 jako delegat (Region Małopolski) na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność". Akta o sygn. IPN Gd 003/166 t.23 (185/IV).
Kserokopie ankiet personalnych delegatów z Regionu Małopolska na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" Akta o sygn. IPN Kr 010/12138 t.2 (16738/II).
Informator o delegatach na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "Solidarność" wrzesień-październik 1981. Akta o sygn. IPN Sz 0012/260 t.1.
Jako wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Małopolska NSZZ „Solidarność” internowany 13.12.1981-15.10.1982 na wniosek Wydz. III KWMO Kraków. Materiały dotyczące internowania o nr. J-02/S/83 (w ramach operacji krypt. "Klon") Wydz. Śledczy KWMO Kraków złożył w dn.14.04.1983 w Wydz. "C" KWMO Kraków pod nr. 15952. Karta EO-13-A z tzw. "mikrofilmu protokołów brakowania" akt działu II KWMO/WUSW Kraków; akta o sygn. IPN Kr 010/12080 t. 2, 5-10 (15952/II); karta EO-13-A z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; karta Mkr-2 z kartoteki internowanych Biura "C" MSW; zapisy w elektronicznej bazie danych ZSKO-88 i ZSKO-90; Wykazy osób internowanych w okresie stanu wojennego - akta o sygn. IPN BU 01152/34, k. 340, poz. 174.
Występuje w aktach Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu, Aresztu Śledczego w Kielcach i Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście. Akta o sygn. IPN Kr 0141/17 t. 11 (4/450), IPN Ki 45/428 (44/I/82) - poprzednia sygn. IPN Kr 149/428; akta o sygn. IPN Kr 303/44-303/51 (1Ds 1511/84); Wykaz ewidencyjny osób internowanych w ZK w Nowym Wiśniczu - sygn. IPN Kr 0141/12 (10/81).
Zarejestrowany 13.09.1983 pod nr. 27810 do SOS krypt. "Prawnik" przez Wydz. IV WUSW Kraków. SOS krypt. "Prawnik" została w dniu 08.10.1984 przerejestrowana na KE krypt. "Ponury". Materiały zniszczono w dniu 04.10.1989. Dziennik rejestracyjny KWMO/WUSW Kraków, poz. 27810; karta EO-4-A/77 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-88.
W teczce pracy tajnego współpracownika ps. "Janusz" prowadzonego przez Wydz. IV KWMO/WUSW Kraków w okresie 05.06.1979-18.04.1985 znajdują się doniesienia dotyczące Bogusława Sonika. Akta o sygn. IPN Kr 009/9732 (28462/I) t. 3.
Objęty zastrzeżeniem wyjazdów w dn. 17.07.1978. Zastrzeżenie anulowano 15.07.1980. Dziennik rejestracyjny KWMO Kraków. poz. 18234.
Wymieniony w aktach sprawy operacyjnego rozpracowania (SOR) krypt. „Watra” (nr rej. 31426) prowadzonej w latach 1974-1989 przez Dep. III MSW. Akta o sygn. IPN BU 0204/1417 t. 46 (50986/II/46).
Figuruje w kartotece opiniodawczej Departamentu I MSW tzw. kartoteka OCK. Akta o sygn. IPN BU 01975/921/J
Taśma magnetyczna z dźwiękiem do filmu "Śmierć studenta". Dotyczy relacji z okoliczności śmierci studenta Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie - Stanisława Pyjasa. Sygn. IPN BU 01333/37 (7/D).
Upoważniony do tajemnicy państwowej, nr OMT-14072/452/90, zapis z 08.05.1990. Karta Mkr-2 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Biura „C” MSW; zapis w elektronicznej bazie danych ZSKO-90.
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Kr 37/67021 (EAKr 67021).
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl Kr 69/08, zarządzenie z dn. 30.07.2009 dot. Bogusława Sonika. Prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.