Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Raba
Miejsce urodzenia: Strusów
Data urodzenia: 28-04-1936
Imię ojca: Alojzy
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta internowania Zygmunt Raba internowany 13.12.1981 na wniosek Wydz. V KWMO w Toruniu. Osadzony w Zakładzie Karnym w Potulicach. Zwolniony 30.03.1982 na podstawie decyzji KWMO w Toruniu z 29.03.1982 o uchyleniu internowania. Zachowała się karta ewidencyjna internowanego. IPN By 082/1 t. 10 (54/III), IPN By 076/321
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zygmunt Raba kontrolowany operacyjnie w ramach KE krypt. "Blondas" ze względu na działalność w NSZZ "Solidarność". Materiały złożono w archiwum Wydz. "C" KWMO w Toruniu pod nr 1518/II. Materiały zniszczono w 1990. Materiałów 1518/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewid.-kart.
.