Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tomasz Karol
Nazwisko: Schoen
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 07-10-1956
Imię ojca: Henryk
Imię matki: Anna


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] T. Schoen występuje w aktach SOR dotyczącej rozpracowania środowiska Studenckiego Komitetu Solidarności [SKS] w Krakowie. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Akta administracyjne T. Schoen przechodzi w materiałach administracyjnych Wydziału III KWMO w Krakowie. Oceny i opracowania analityczne Wydziału III. Wykaz agentury, plan pracy, opis działań operacyjnych w "ochranianych" środowiskach. IPN Kr 056/94 (142/K)
Akta internowanego Karta depozytowa internowanego T. Schoena w ZK w Nowym Wiśniczu. W dn. 28.12.1981 przeniesiony do Ośrodka Odosobnienia w Jaworzu. IPN Kr 0141/17/28 (4/450)
Akta internowanego Akta internowanego T. Scheona w Ośrodku Odosobnienia w Jaworzu. Przebywał w Jaworzu okresie 28.12.1981 do 28.04.1982. Zwolniony 28.04.1982. IPN Gd 149/142
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Tomasz Schoen był kontrolowany operacyjnie przez Wydział IV WUSW w Krakowie w ramach kwestionariusza ewidencyjnego nr rej. KR 29612. Zarejestrowany 17.10.1984 jako aktywny działacz i b. pracownik ZR NSZZ "Solidarność" Małopolska. Akta KE zniszczono w jednostce operacyjnej 01.12.1989. Akta KR 29612 zniszczono. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta paszportowe Akta paszportowe T. Schoena. Odmowa wydania paszportu - 12.07.1977 i 24.11.1978, zastrzeżenie wyjazdu Z-4656/79 wniesione przez Wydział III KWMO w Krakowie na okres 20.05.1979-20.05.1981, przedłużone do 20.05.1983 (w tym czasie odmowa wyjazdu - 12.03.1981), odmowa wydania paszportu - 08.11.1984. IPN Kr 37/83970 (EAKR 83970)
.