Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-08-2023 09:42

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wojciech Adam
Nazwisko: Sikora
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 16-04-1956
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Elżbieta


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Wojciech Sikora wraz z innymi osobami był kontrolowany operacyjnie w ramach SOS "Autograf" nr rej. KR 18633. Został zarejestrowany 15.09.1977 pod nr rej. KR 19188. Kontrola operacyjna osób związanych ze środowiskiem krakowskiego SKS. Akta zniszczono we wrześniu 1989 r. Akta o sygn. 14164/II-gr zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Sikora przechodzi w materiałach SOR krypt. "Alfa", nr rej. KR 19401. Sprawę założono w celu rozpracowania działaczy Studenckiego Komitetu Solidarności [SKS] w Krakowie. W. Sikora działał w SKS. SOR "Alfa" złożono 11.01.1983 w archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15827/II. IPN Kr 010/12075 (15827/II)
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS]/Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wojciech Sikora był rozpracowywany jako figurant SOS/SOR krypt. "Beta" nr rej. KR 19792. Zarejestrowany 14.01.1978 w kategorii SOS. Kategorię sprawy zmieniono 13.12.1980 na SOR. W. Sikora aktywnie działał w SKS. Sprawę zakończono 05.03.1982 z powodu braku możliwości operacyjnych-figurant pozostał za granicą. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 15475/II. IPN Kr 010/12064 (15475/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Sikora występuje w aktach SOR dotyczącej rozpracowania środowiska Studenckiego Komitetu Solidarności. IPN Kr 010/12074 (15766/II)
Akta penitencjarne Akta penitencjarne W. Sikory osadzonego w AŚ w Krakowie w okresie 31.08.1980 do 01.09.1980. Osadzony w związku z prowadzoną sprawą m.in. o udział w organizacji SKS oraz druk i rozpowszechnianie wydawnictw opozycyjnych wobec władz PRL. IPN Kr 081/127 (38/974/80)
Akta kontrolno-śledcze Akta w sprawie 1/S/80 przeciwko W. Sikorze i innym podejrzanym o posiadania druków bezdebitowych i udział w organizacji SKS. W. Sikora został tymczasowo aresztowany w okresie 31.08.-1.09.1980. Prowadzenie sprawy zawieszono 30.12.1981 z uwagi na wyjazd za granicę W. Sikory. Materiały złożono w Archiwum Wydziału "C" KWMO w Krakowie 20.12.1982 pod sygn. 5474/III. Akta nie zachowały się, zniszczono we wrześniu 1989. Materiały o sygn. 5474/III nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta kontrolno-śledcze Podjęte do ponownego rozpatrzenia materiały z zawieszonego śledztwa z 1980-1982 r. przeciwko działaczom "SKS"-u, w tym W. Sikorze. 28.11.1984 postępowanie umorzono na mocy amnestii. Akta złożono 26.06.1986 w Archiwum Wydziału "C" WUSW w Krakowie pod sygn. 5696/III. IPN Kr 07/5362 (5696/III)
Akta operacyjne Materiały dotyczące stanu wojennego na terenie Krakowa. Dokumentacja, wykazy osób, przeszukań mieszkań internowanych oraz meldunki operacyjne. IPN Kr 010/12080 t. 1-10 (15952/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] W. Sikora przechodzi w aktach SOR "Epsilon" KR 21652. Sprawa dotycząca rozpracowania przez SB działalności członków KPN w Krakowie w okresie 1980-1982. IPN Kr 010/11564 t. 1-2 (12704/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Wojciech Sikora przechodzi w materiałach zachowanych na mikrofilmie, wydzielonych z SOR "Intruzi". Rozpracowanie przez SB środowiska studenckiego i działaczy NZS w Krakowie. IPN Kr 0101/221 (16757/2) mkf.
Akta operacyjne Zarejestrowany 04.02.1984 przez Departament I MSW w kategorii "zab[ezpieczenie]" pod nr rej 84507 (w dzienniku rejestracyjnym MSW) do rozpracowania obiektowego krypt. "Insekt" o nr rej. Dep. I 15643 (nr SSE Dep. I). Brak bliższych danych o charakterze sprawy. Akta zniszczono w 1990. Materiały nie zachowały się. Informacja na podstawie zapisów ewidencyjnych.
Akta administracyjne Charakterystyki ugrupowań, stowarzyszeń oraz organizacji podziemnych, gdzie występuje W. Sikora. "Studencki Komitet Solidarności", "Konfederacja Polski Niepodległej", Instytut Katyński w Polsce", "Zarząd Regionu NSZZ Solidarność Małopolska", "Inicjatywa Obywatelska w Obronie Praw Człowieka", "Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela", "Chrześcijańska Wspólnota Ludzi Pracy". IPN Kr 074/269 (270/X)
Akta paszportowe Akta paszportowe W. Sikory. Zarejestrowany 27.04.1988 do nr ZU-80/5158/EAKR-183457/86 ze względu na wyjazd w 1980 r. do Francji i pozostanie za granicą. Informacja o rejestracji zastrzeżenia na podstawie dokumentacji kartotecznej. IPN Kr 37/183457 (EAKR 183457)
Teczka tajnego współpracownika [TW] Akta TW pozyskanego do współpracy ze względu na kontakty z SKS-em i środowiskiem studenckim AGH w Krakowie. TW ps. "Marek" udzielał informacji m.in na temat W. Sikory. IPN Kr 00100/1787 (44880/I)
.