Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni Józef
Nazwisko: Filipkowski
Miejsce urodzenia: Barwiki
Data urodzenia: 29-01-1953
Imię ojca: Józef
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały dotyczące przygotowania i prowadzenia akcji internowania działaczy NSZZ „Solidarność” krypt. „Gotowość”. Akcję prowadził Wydz. III „A”/V, Śledczy KWMO w Gdańsku od 03.02.1980 do 22.12.1982. Materiały zawierają arkusze informacyjne, opinie, wnioski o uchylenie internowania, arkusze ewidencyjne dotyczące internowanych. W aktach znajduje się sporządzony przez Wydz. V KWMO w Gdańsku arkusz ewidencyjny Antoniego Filipkowskiego, aktywisty NSZZ „Solidarność” Rejonu I Zarządu Portu Gdańsk, uczestnika akcji strajkowej prowadzonej od 14 do 18.12.1981 w ZP Gdańsk. Z uwagi na autorytet jakim cieszył się Antoni Filipkowski w środowisku pracy oraz możliwości przejęcia roli kierowniczej w przypadku zorganizowania strajku, Wydz. V KWMO w Gdańsku wnioskował o internowanie go. IPN Gd 0207/11 (156/11, 911/2).
Antoni Filipkowski został internowany w OO. w Strzebielinku na mocy decyzji nr 784 wydanej 05.11.1982 przez Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku, ponieważ „ze względu na dotychczasowe zachowanie się zachodzi podejrzanie, iż przebywając na wolności nie będzie przestrzegać porządku prawnego”. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Gdańsku nr 350 z 03.12.1982 został zwolniony z internowania. IPN Gd 159/404 (6/82).
Od 09.09.1982 do 22.01.1990 Antoni Filipkowski był zarejestrowany przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku w kategorii Osoby Zabezpieczonej (OZ) pod numerem 45055. Materiałów nie odnaleziono. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta paszportowe Antoniego Filipkowskiego prowadzone od 19.05.1987 do 05.12.1988 przez Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku/RUSW w Gdyni wypożyczył Wydz. V WUSW w Gdańsku na okres od 02.10.1987 do 09.11.1987. IPN Gd 645/420095 (EAGD 420095).
11.07.1987 Wydz. V WUSW w Gdańsku zastrzegł Antoniemu Filipkowskiemu wyjazdy do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) do 31.12.1989, ponieważ prowadził on „ciągłą działalność na rzecz TKZ »Solidarność«”. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
.