Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Sosin
Miejsce urodzenia: Tarnów
Data urodzenia: 01-11-1951
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Kazimiera


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Działalność Jerzego Sosina w nielegalnych strukturach NSZZ "Solidarność", kolportaż nielegalnych czasopism. Materiały SOR nr rej. TA 6011 włączono do SOR "Struktura" TA 6397. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Dotyczy rozpracowania w ramach SOR "Struktura" TA 6397 prowadzonej przez Wydz. V WUSW Tarnów, dotyczącej działalności w strukturach NSZZ "Solidarność". Materiały przekazano prokuraturze, która zakończyła sprawę umorzeniem. Akta złożono do nr 1166/II gr. - zniszczono w 1990 r. Akta 1166/II zniszczono. Informacja na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa kolportażu nielegalnych wydawnictw prowadzona na Jerzego Sosina. Materiały o sygn. 710/II zniszczono 09.12.1989 r. Akta 710/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjno kartotecznych.
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kwestionariusz ewidencyjny prowadzony na Jerzego Sosina. Działalność przeciwko linii politycznej partii. Akta 1372/II zniszczono w dn. 09.12.1989 r. Akta 1372/II nie zachowały się. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.