Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-01-2020 09:01

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Konrad Marcin
Nazwisko: Świetlik
Miejsce urodzenia: KOLIUBIAKINO (ZSRR)
Data urodzenia: 15-09-1911
Imię ojca: Maciej
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:

Generał brygady WP, żołnierz zawodowy. W okresie międzywojennym więziony za przynależność do KZMP (brak bliższych danych), członek KPP (brak bliższych danych), następnie PPR, a od 1948 r. PZPR. Służbę wojskową przed 1939 r.  odbył w 35 pp, po kampanii wrześniowej na terenie Związku Sowieckiego, następnie od 1943 r. w 1 DP im. T. Kościuszki. Od 10. 1944 r. p.o. szefa, potem szef Zarządu Polityczno-Wychowawczego I Armii WP, od 1.11.1945 r. szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego WP. Od 8 sierpnia 1946 r. szef Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW). Ukończył dwuletnią Szkołę Partyjną przy KC PZPR. Uchwałą IV plenum KC PZPR  16.07.1955 usunięty z Komitetu Centralnego.

Źródła: AAN KC PZPR CK XX/22021, k. 1, 14.; AIPN BU 0327/36; PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 81.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Centralny Warszawa PPR 12-12-1945 21-12-1948 PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 25.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 16-07-1955 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 64, 81.
Członek Centralna Komisja Kontroli Partyjnej Komitet Centralny Warszawa PZPR 21-12-1948 17-03-1954 PZPR. Cz. I, Zjazdy i plenarne posiedzenia KC od I do IX Zjazdu (porządek dzienny, źródła). Cz. II, Członkowie władz naczelnych oraz I sekretarze KW PZPR 21 XII 1948 – 31 XII 1982, oprac.: W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1983, s. 73
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa 01-1949 11-1954 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 181.