Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby pełniącej funkcje publiczne


Imiona: Jan
Nazwisko: Nowak
Miejsce urodzenia: Skalbmierz
Data urodzenia: 08-03-1958
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Eleonora
Dodatkowe informacje:


Nazwa funkcji Instytucja Miejscowość Data objęcia funkcji
Starosta Starostwo Powiatowe Kazimierza Wielka (powiat kazimierski) 19-11-2018
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 22.05.1987 zarejestrowany przez Wydz. "C" WUSW w Kielcach do nr segr. 187/369 w związku z dopuszczeniem do prac tajnych. MOB odwołany dn. 05.04.1990. Karta Mkr-2 i karta E-16 z kartoteki ogólnoinformacyjnej Wydz. "C" WUSW w Kielcach; akta o sygn. IPN Ki 020/176 (SEG. 187/MOB).
Akta paszportowe. Akta o sygn. IPN Ki 23/52584 (EAKI 52584); karta Pz-35 z kartoteki paszportowej Biura Paszportów MSW.
Zarządzenia/Orzeczenia
Treść

Ppl/Kr 427/08 zarządzenie z dnia 31.12.2009 dotyczące Jana Nowaka – prokurator IPN zarządził o pozostawieniu sprawy bez dalszego biegu wobec niestwierdzenia wątpliwości co do zgodności oświadczenia lustracyjnego z prawdą.

.