Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Grzegorz
Nazwisko: Surdy
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 05-03-1962
Imię ojca: Tadeusz
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta paszportowe Akta paszportowe. IPN Kr 37/256176 (EAKr 256176)
Akta prokuratorskie Akta nadzoru nad śledztwem przeciwko m. in. G. Surdy. IPN Kr 97/1120 (Pg Śl II-275/82)
Akta kontrolno śledcze Sprawa prowadzona w związku z umieszczeniem napisów o wrogiej treści na budynkach użyteczności publicznej (Pg Śl II 275/82). Skazany na 1 rok pozbawienia wolności przez WSO (sygn. 5480/III). Akta o sygn. 5480/III zniszczono 19.09.1989 r. Akta 5480/III zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.
Akta penitencjarne Akta tymczasowo aresztowanego, oskarżonego z art. 48 ust. 2 Dekretu z dn. 12.12.1981 r. IPN Kr 081/372 (38/530/83)
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. sprawy nielegalnego druku i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. IPN Kr 07/5366 t.1-2 (5701/III), IPN Kr 096/1110 (5701/III) mkf.
Akta prokuratorskie Akta dochodzenia w sprawie nielegalnego druku i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. IPN Kr 2/2/150 (II Ds.40/85)
Akta sądowe Materiały z dochodzenia i sprawy sądowej dot. nielegalnego drukowania i rozpowszechniania wydawnictw bezdebitowych. Sprawa zakończona wyrokiem skazującym na 1 rok i 6 m-cy pozbawienia wolności. IPN Kr 17/240 t.1-3 (II K 514/85/N)
Akta kontrolno-śledcze Akta dot. udziału w zajściach ulicznych w dn. 11.11.1986 r. IPN Kr 07/5402 (5745/III), IPN Kr 096/1138 (5745/III) mkf.
Akta śledcze Rejestr spraw o wykroczenie. Akta dot. postępowania w sprawie udziału w/w w nielegalnej manifestacji w dn. 17.01.1989 r. Kolegium ds. Wykroczeń W-wa-Śródmieście umorzyło postępowanie. IPN 01326/1086 (RSOW 6/89)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Grzegorz Surdy (nr rej. Kr 28456) zarejestrowany do SOR "Prezes" (Kr 28280). Rozpracowanie wrogiej działalności w/w w nielegalnych strukturach na Kombinacie HiL w Nowej Hucie. Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 31.01.1990 r. Akta o nr rej. KR 28280 zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.
Akta kontrolno śledcze Udział w nielegalnej manifestacji WiP. Kolportaż ulotek. Akta 5799/III zniszczono w 1989 r. Akta o sygn. 5799/III zniszczono. Informacja na podstawie dokumentacji ewidencyjno kartotecznej.