Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Henryk
Nazwisko: Wachowicz
Miejsce urodzenia: Bolimów
Data urodzenia: 01-10-1909
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Florentyna
Znany/a też jako:
Henryk Wachowicz
urodzony/a 01- 10-1909 Grabie
Imiona rodziców: Walenty Florentyna


Henryk Wachowicz
urodzony/a 01- 10-1909 Grabie
Imiona rodziców: Ignacy Florentyna


Dodatkowe informacje:

 Dziennikarz, członek PPS i Organizacji Młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych (OM TUR) od 1926 r. Pracę zarobkową rozpoczął w 1924 r. , w charakterze praktykanta biurowego w Związku Pończoszników i Trykociarzy ( do 1927 r.), następnie w okresie od 1928 r. do 1.04. 1934 r. w Magistracie m. Łodzi. Od 1935 r. jako dziennikarz w prasie socjalistycznej, redaguje "Łodzianina" - organ PPS w Łodzi, współpracuje również z "Zespołem czasopism". Od 1938 r. w składzie Rady Naczelnej PPS i do 1939 r. sekretarz okręgowy partii w Łodzi. Od grudnia 1939 r. w konspiracji, ps. Aleksander, do grudnia 1941 r. kieruje organizacją łódzką. Następnie od 1942 r. prezes [!] KC "Polskich Socjalistów", od stycznia 1945 r. wojewódzki sekretarz PPS w Łodzi, od 30.04.1945 r. w KRN. Członek Centralnego Komitetu Wykonawczego (CKW) PPS od 1 lipca 1945 r. do 23 kwietnia 1948 r.; zastępca członka Komisji Politycznej CKW PPS w okresie 29.06 - 14.12.1947 r.  I sekretarz WK PPS w Łodzi w okresie 24.01.1945 do 21.02.1948 r., w tym samym roku wydalony z PPS.  Poseł do KRN do 23.09.1946 r., potem na Sejm Ustawodawczy RP od 4.02.1947 r. do 30.07.1952 r.

 

Źródła: Karta z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW AIPN BU 2911/1 EA KOI BU 4/270/5095-5096;  Karta z kartoteki odtworzeniowej AIPN BU 2912/1 EA KOI BU 1/169/0691-0692; Karta z kartoteki zniszczeniowej WUSW w Łodzi AIPN Ld 0081/10 EA KOI Ld 5/7/2001-2002; karta z kartoteki MSW sporządzonej na podstawie mat. Departamentu X MBP AIPN BU 2451/1 WAK 17/01/1127-1128; AAN Biuro Prezydialne Krajowej Rady Narodowej w Warszawie, sygn. 345, s. 8-9, 11,13; T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 246-247; PPR – PPS. Zjazdy i kongresy, plenarne posiedzenia KC PPR i CKW PPS, władze naczelne, I sekretarze KW PPR, I sekretarze WK i przewodniczący WK PPS 1944-1948, oprac.: J. Jakubowski, J. Szczeblewski, W-wa 1985, s. 82, 93, 100, 102, 103, 113, 122, 135.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Podsekretarz Stanu Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Warszawa 04-1946 07-1946 T. Mołdawa, Ludzie władzy 1944-1991. Władze państwowe i polityczne Polski według stanu na dzień 28 II 1991, W-wa 1991, s. 181.
.