Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Irena
Nazwisko: Sroczyńska
Nazwisko rodowe: Czyżewicz
Miejsce urodzenia: Radom
Data urodzenia: 05-09-1925
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Józefa
Dodatkowe informacje:

Członek PPR - brak bliższych danych. Członek PZPR od 1948. Ukończyła 2 letnią Szkołę Partyjną - brak bliższych danych.
30.05.1965-30.05.1969 poseł IV kadencji na Sejm PRL. Członek Komisji Sejmowej: Przemysłu Lekkiego, Rzemiosła i Spółdzielczości Pracy.
01.06.1969-15.02.1972 poseł V kadencji na Sejm PRL. Członek Komisji Sejmowej: Mandatowo-Regulaminowej, Pracy i Spraw Socjalnych.
19.03.1972-19.03.1976 poseł VI kadencji na Sejm PRL. Członek Komisji Sejmowej: Pracy i Spraw Socjalnych.
21.03.1976-21.03.1980 poseł VII kadencji na Sejm PRL. Członek Komisji Sejmowej: Pracy i Spraw Socjalnych.
23.03.1980-31.08.1985 poseł VIII kadencji na Sejm PRL. Członek Komisji Sejmowej: Pracy i Spraw Socjalnych, Polityki Społecznej, Zdrowia, Kultury Fizycznej.
Bibliografia: Archiwum Państwowe Łódź [dalej: APŁ], zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/13-14, sygn. 1235/401-428; PPR, PPS, PZPR. Władze instancji łódzkich i województwa łódzkiego. Delegaci na Zjazdy i Kongresy krajowe. Członkowie centralnych władz partyjnych- z Łodzi i województwa łódzkiego, oprac. G. Adamczewska, J. Dobrowolski, E. Chobot, A. Wojnarowska-Szczęsna 1945-1975, Łódź 1985; Członkowie władz naczelnych oraz I Sekretarze KW PZPR, 21.12.1948-31.12.1982, oprac. W. Ciempiel, J. Jakubowski, J. Szczeblewski, Warszawa 1983, [dalej: PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983]Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Komitet Łódzki Łódź PZPR 30-01-1965 02-1969 PPR, PPS, PZPR Władze instancji łódzkich ... 1945-1975, Łódź 1985.
Członek Egzekutywa Komitet Łódzki Łódź PZPR 30-01-1965 02-1969 APŁ, zespół KŁ PZPR, sygn. 1235/13-14, sygn. 1235/401-428.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 16-11-1968 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983 .
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 11-12-1971 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983.
Członek Komitet Centralny Warszawa PZPR 12-12-1975 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983.
Członek Centralna Komisja Rewizyjna Komitet Centralny Warszawa PZPR 15-02-1980 PZPR, oprac. W. Ciempiel, 1983.
.