Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Wcisło
Miejsce urodzenia: Zakopane
Data urodzenia: 08-04-1933
Imię ojca: Kazimierz
Imię matki: Tekla


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dot. środowiska harcerskiego w Krakowie. Grupę instruktorów podejrzewano o "wykorzystywanie organizacji społeczno-politycznej do prowadzenia negatywnej działalności". IPN Kr 010/11202 t. 2 (12193/II)
Kwestionariusz ewidencyjny [KE] Kwestionariusz Ewidencyjny na Ryszarda Wcisło wyłączony z zakończonej w 1973 r. SOS "Skaut", wroga działalność w ramach ZHP. Materiały zarchiwizowano w Wydziale "C" KWMO Kraków pod sygn. 13662/II. Akta zniszczono w 1989 r. Akta 13622/II zniszczono. Informacja na podstawie materiałów ewidencyjno kartotecznych.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia [SOS] Sprawa dotyczy rozpracowania grupy osób z środowiska harcerskiego w Krakowie i Rzeszowie, należących do "Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego Czarny Dąb". IPN Kr 010/11202 t. 1 (12193/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa dotyczy rozpracowania środowiska harcerskiego w Krakowie (kolportaż ulotek o treści nawołującej do występowania z ZHP). Wśród rozpracowywanych m.in. R Wcisło. IPN Kr 010/10171 (10486/II)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ryszard Wcisło występuje w sprawie dot. rozpracowania instruktora harcerskiego. IPN Kr 010/9955 (10144/II)
Sprawa Obiektowa [SO] Akta operacyjne dotyczące działań SB w czasie III pielgrzymki Ojca Świętego w 1987 r. W aktach m.in. dokumenty dotyczące Ryszarda Wcisło. IPN Kr 08/315 t. 19 (329/IV)
Akta administracyjne Charakterystyka nr 233 dot. Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego "Czarny Dąb" sporządzona w Wydz. "C" WUSW w Krakowie w 1988 r. IPN Kr 074/232 (233/X)
Akta kontrolno-śledcze Akta dotyczą śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy KWMO w Krakowie oraz Prokuraturę Wojewódzką w Krakowie w sprawie harcerzy należących do "Instruktorskiego Kręgu Puszczańskiego Czarnego Dębu". IPN Kr 07/4976 (5207/III)
Akta prokuratorskie Załączniki do akt prokuratorskich. Dokumenty różne, głównie Departamentu III MSW i WUSW w Krakowie, w tym dotyczące środowiska harcerskiego w Krakowie. Wśród materiałów dokumenty dot. Ryszarda Wcisło. IPN BU 01232/11/1, IPN BU 01232/1/5, IPN BU 01232/33, IPN BU 01232/11/4.