Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Andrzej
Nazwisko: Syryjczyk
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 09-02-1948
Imię ojca: Dominik
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Występuje w materiałach Sprawy Obiektowej (SO) o kryptonimie "Klan" nr rej. 37004 założonej 14.11.1980 przez Wydz. IIIA, Insp. II KWMO/WUSW w Gdańsku na NSZZ "Solidarność" w Gdańsku. Tadeusz Syryjczyk przechodzi w materiałach jako kandydat Regionu Małopolska do Komisji Krajowej na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ "solidarność". Sprawę 24.08.1982 przemianowano na „Związek”, zakończono 10.11.1983. IPN Gd 003/166 t. 19-25 i 27 (185/IV).
Materiały archiwalne KWMO w Krakowie o kryptonimie "Klon" dot. internowania osób z terenu Krakowa i okolic, stanowiących szczególne zagrożenie dla ustroju PRL w trakcie obowiązywania stanu wojennego, wprowadzonego decyzją Rady Państwa 13 grudnia 1981 oraz przeprowadzonej w 1983 r. akcji „Klon II”, dot. osób z terenu Krakowa przeznaczonych do internowania lub przeprowadzenia rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych przed obchodami Święta Pracy 1 maja 1983 r. Tadeusz Syryjczyk występuje w dokumentacji dot. internowanych; w grudniu 1981 r. umieszczony w ZK w Iławie. Ponadto występuje w protokołach przeszukań z dn. 13.12.1981 oraz w wykazie osób przeznaczonych do zatrzymania w ramach akcji „Klon II”. Dokumenty dotyczącą okresu od 07.12.1981 do 04.05.1983. IPN Kr 010/12080 (15952/II).
Akta internowanego Tadeusza Syryjczyka. Zatrzymany 13.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO Olsztyn na wniosek komendanta wojewódzkiego. Powód – „pozostanie na wolności ob. Tadeusza Syryjczyka zagrażałoby bezpieczeństwu Państwa i porządkowi publicznemu, przez to, że jest on negatywnie ustosunkowany do organów władzy i administracji PRL”. Internowany w Ośrodku Odosobnienia (OO) w Iławie. 25.06.1982 przeniesiony do OO w Kielcach, 8.07.1982 do OO w Łupkowie. Zwolniony z internowania decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO w Olsztynie nr 181 z 23.07.1982. IPN Rz 56/165, IPN Rz 65/302 t. IV, k. 356-363.
Zarejestrowany 25.03.1983 przez Wydział III-a WUSW w Krakowie do nr 27258 jako figurant Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS). Powód – działalność w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność”. 6.10.1983 przemianowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Arab". Materiały zniszczono w jednostce operacyjnej 30.11.1989. Materiały zniszczono w 1989 r.; wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta prokuratorskie dotyczące wniosku Barbary i Tadeusza Syryjczyków w sprawie wszczęcia śledztwa przeciwko funkcjonariuszom WUSW w Krakowie, którzy przekroczyli swoje uprawnienia podczas przeszukania mieszkania wnioskodawców w dn. 20.06.1983. Prokuratura Rejonowa dla Dzielnicy Kraków-Krowodrza odmówiła wszczęcia śledztwa i nie uwzględniła odwołania Syryjczyków w tej sprawie. IPN Kr 303/84 (1 Ds. 2681/83).
Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych do wszystkich krajów świata wniesione w dn. 8.09.1984 przez Wydz. III-1 WUSW Kraków. Powód – działalność Tadeusza Syryjczyka w podziemnych strukturach NSZZ „Solidarność” oraz rozpracowanie ww. w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia/Sprawy Operacyjnego Rozpracowania krypt. "Arab". IPN Kr 37/40406 (EAKR 40406), IPN Kr 37/224648 (EAKR 224648).
.